Tiến Phùng's Recent Activity

  1. Tiến Phùng đã trả lời vào chủ đề Toán 12 Tọa độ không gian. Có thể có bài viết thêm trong chủ đề.

    Gọi H là hình chiếu của I lên d IH = d(I;d) tính bằng CT khoảng cách Gọi K là 1 điểm cắt của d và cầu=>HK=\sqrt{26}/2 Theo Ptiago:R^2=IH^2+HK^2=...=>R Có I có R viết dc pt cầu

    24 Tháng năm 2020 lúc 15:14
  2. Tiến Phùng đã trả lời vào chủ đề Toán 12 Có bao nhiêu giá trị của tham số thực $m$ để hàm số $y=|x^2-2x+m|+4x$ có GTNN bằng $-1$. Có thể có bài viết thêm trong chủ đề.

    [IMG]

    19 Tháng năm 2020
-->