The†FireᴥSwordᵛᶥᶯᶣ†††♥♥♥♪'s Recent Activity

 1. The†FireᴥSwordᵛᶥᶯᶣ†††♥♥♥♪ đã trả lời vào chủ đề Toán 11 Tính tổng các giá trị nguyên của m. Có thể có bài viết thêm trong chủ đề.

  PT có 2 nghiệm dương thì: $\left\{\begin{matrix} & \Delta > 0 & \\ & S>0 & \\ & P>0 & \end{matrix}\right.\Leftrightarrow \left\{\begin{matrix} & 1-4p>0 & \\ & 1>0 & \\ & p>0 & \end{matrix}\right.\Leftrightarrow 0<p<\frac{1}{4}$ AD định lí Viète:...

  29 Tháng mười 2020 lúc 23:50
 2. The†FireᴥSwordᵛᶥᶯᶣ†††♥♥♥♪ đã trả lời vào chủ đề Toán 11 Toán 11. Có thể có bài viết thêm trong chủ đề.

  Số cần tìm: $abcde$ TH1: 0;3 đứng ở 2 vị trí đầu: có duy nhất 1 cách là "30" 3 số còn lại có $A^3_4$ cách TH2: 0;3 đứng ở 3 vị trí $(b;c);(c;d);(d;e)$ : 6 cách 3 số còn lại có $A^3_4$ cách Vậy có $A^3_4+6.A^3_4=168$ số thỏa đề

  29 Tháng mười 2020 lúc 23:23
 3. The†FireᴥSwordᵛᶥᶯᶣ†††♥♥♥♪ đã trả lời vào chủ đề Toán 11 Tính tổng các giá trị nguyên của m. Có thể có bài viết thêm trong chủ đề.

  ĐK để PT vô nghiệm: $(m+1)^2+4m^2<(2m-1)^2\\\Leftrightarrow -6<m<0$ Tổng giá trị nguyên của m là -15 Vậy B đúng

  29 Tháng mười 2020 lúc 22:36
 4. The†FireᴥSwordᵛᶥᶯᶣ†††♥♥♥♪ đã trả lời vào chủ đề Toán 11 Toán 11. Có thể có bài viết thêm trong chủ đề.

  Số cần tìm: $abcde$ TH1: Với 1;4 đứng ở 2 vị trí đầu là $(a;b)$ : $2$ cách 3 số còn lại có $A^3_4$ cách TH2: Với 1;4 đứng ở $(b;c);(c;d);(d;e)$ : $3.2!=6$ cách $a$ còn 3 cách 2 số còn lại có $A^2_3$ cách Vậy có $2.A^3_4+6.3.A^2_3=156$ số thỏa đề

  29 Tháng mười 2020 lúc 22:28
 5. The†FireᴥSwordᵛᶥᶯᶣ†††♥♥♥♪ đã trả lời vào chủ đề Toán 9 Giải phương trình [tex]x^2+4x+5=2\sqrt{2x+3}[/tex]. Có thể có bài viết thêm trong chủ đề.

  DK:x\geq \frac{-3}{2}\\PT\Leftrightarrow (x+1)^2+(\sqrt{2x+3}-1)^2=0\\\Leftrightarrow x=-1

  29 Tháng mười 2020 lúc 22:21
 6. The†FireᴥSwordᵛᶥᶯᶣ†††♥♥♥♪ đã trả lời vào chủ đề Toán 9 giải phương trình. Có thể có bài viết thêm trong chủ đề.

  Đặt \sqrt[3]{x-2}=a;\sqrt{x+1}=b \geq 0 Có: \left\{\begin{matrix} & a+b=3 & \\ & b^2-a^3=3 & \end{matrix}\right.\\\Leftrightarrow \left\{\begin{matrix} & a=1 & \\ & b=2 & \end{matrix}\right.(TM)\\\Leftrightarrow \left\{\begin{matrix} &...

  29 Tháng mười 2020 lúc 15:01
 7. The†FireᴥSwordᵛᶥᶯᶣ†††♥♥♥♪ commented on Nguyễn Chi Xuyên's profile post.

  bài đầu nhiều trường hợp quá em :(

  27 Tháng mười 2020 lúc 21:28
 8. The†FireᴥSwordᵛᶥᶯᶣ†††♥♥♥♪ đã trả lời vào chủ đề Toán 10 Tìm M. Có thể có bài viết thêm trong chủ đề.

  Công thức trong SGK mà bạn: tam giác $ABC$ có $A(x_1;y_1) ; B(x_2;y_2) ; C(x_3;y_3)$ thì trọng tâm $G$ có tọa độ G(\frac{x_1+x_2+x_3}{3};\frac{y_1+y_2+y_3}{3})

  27 Tháng mười 2020 lúc 21:08
 9. The†FireᴥSwordᵛᶥᶯᶣ†††♥♥♥♪ đã trả lời vào chủ đề Toán 12 bài tập tìm tham số m. Có thể có bài viết thêm trong chủ đề.

  $y=-\frac{1}{4}x^4+2x^2-m^2+4m-1\\y'=-x^3+4x\\y'=0\Leftrightarrow \left[\begin{array}{l} x=0\\x=2\\x=-2 \end{array}\right.$ Khảo sát hàm $y=-\frac{1}{4}x^4+2x^2-m^2+4m-1$ trên $[-1;1]$ có BBT: $\begin{array}{c|ccccc} x & -1 & & 0 & & 1 \\ \hline...

  27 Tháng mười 2020 lúc 20:21
 10. The†FireᴥSwordᵛᶥᶯᶣ†††♥♥♥♪ đã trả lời vào chủ đề Toán 10 Tìm M. Có thể có bài viết thêm trong chủ đề.

  2b PT hoành độ giao điểm: $x^2+(m+2)x-m-4=0$ Để $d$ cắt $(P)$ tại 2 điểm phân biệt nằm cùng phía với trục tung thì: \left\{\begin{matrix} & \Delta >0 & \\ & P<0 & \end{matrix}\right.\\\Leftrightarrow \left\{\begin{matrix} & (m+2)^2+4(m+4)>0 & \\...

  27 Tháng mười 2020 lúc 20:14
 11. The†FireᴥSwordᵛᶥᶯᶣ†††♥♥♥♪ đã trả lời vào chủ đề Toán 11 Bài toán đếm. Có thể có bài viết thêm trong chủ đề.

  1. Chọn bất kì 1 cạnh của đa giác có: $C^1_{20}=20$ cách Tam giác có đúng 1 cạnh là cạnh của (H) nên đỉnh còn lại sẽ được chọn từ 1 trong 16 đỉnh (trừ 2 đỉnh ở cạnh, 2 đỉnh kề với cạnh) có: $C^1_{16}=16$ cách Vậy có $20.16=320$ tam giác thỏa đề...

  27 Tháng mười 2020 lúc 19:02
 12. The†FireᴥSwordᵛᶥᶯᶣ†††♥♥♥♪ đã trả lời vào chủ đề Toán 10 Xét tính chẵn lẻ của hàm số. Có thể có bài viết thêm trong chủ đề.

  $DK: x \geq -2$ Không đối xứng hết qua 0 nên hàm này không chẵn không lẻ

  26 Tháng mười 2020 lúc 12:57
 13. The†FireᴥSwordᵛᶥᶯᶣ†††♥♥♥♪ đã trả lời vào chủ đề Toán 12 Tìm m. Có thể có bài viết thêm trong chủ đề.

  $DK:x \neq 1$ PT hoành độ giao điểm: \frac{2x-1}{x-1}+x-m=0\\\Leftrightarrow 2x-1+(x-m)(x-1)=0\\\Leftrightarrow x^2-(m-1)x+m-1=0 Đặt $f(x)=x^2-(m-1)x+m-1$ Đường thẳng $d$ cắt ĐTHS tại 2 điểm phân biệt thì PT $f(x)=0$ phải có 2 nghiệm phân biệt...

  26 Tháng mười 2020 lúc 12:55
 14. The†FireᴥSwordᵛᶥᶯᶣ†††♥♥♥♪ đã trả lời vào chủ đề Toán 12 Tiệm cận. Có thể có bài viết thêm trong chủ đề.

  Dễ thấy \displaystyle \lim_{x \to \pm \infty}\frac{\sqrt{x-1}}{x^2 -2mx+3}=0 Nên $y=0$ là tiệm cận đứng của hàm số Đặt $f(x)=x^2 -2mx+3$ Để hàm số có 3 tiệm cận thì PT $f(x)=0$ phải có 2 nghiệm phân biệt khác 1 hay: \left\{\begin{matrix} & \Delta...

  26 Tháng mười 2020 lúc 12:38
 15. The†FireᴥSwordᵛᶥᶯᶣ†††♥♥♥♪ đã Thích bài viết của Mộc Nhãn trong chủ đề Toán 9 Bất đẳng thức.

  \frac{a^4b}{a^2+1}=\frac{a^2b(a^2+1)-a^2b}{a^2+1}=a^2b-\frac{a^2b}{a^2+1} \geq a^2b-\frac{a^2b}{2a}=a^2b-\frac{ab}{2} Lại có: a^2b+a^2b+c^2a\geq 3\sqrt[3]{a^5b^2c^2}=3a Tương tự b^2c+b^2c+a^2b\geq 3\sqrt[3]{b^5a^2c^2}=3b;c^2a+c^2a+b^2c\geq...

  25 Tháng mười 2020 lúc 20:04
-->