thec6082@gmail.com's Recent Activity

  1. thec6082@gmail.com đã đăng chủ đề mới.

    Văn 11 2 đứa trẻ

    Trời đã bắt đầu đêm, một đêm mùa hạ êm như nhung và thoảng qua gió mát. Đường phố và các ngơ con dần dần chứa đầy bóng tối. Các nhà đã đóng im ỉm, trừ một vài cửa hàng còn thức, nhưng cửa chỉ để hé ra một khe ánh sáng. Trẻ con tụ họp nhau ở thềm...

    Diễn đàn: Hai đứa trẻ

    1 Tháng mười hai 2021 lúc 06:39