thanhphatduongle@gmail.com's Recent Activity

 1. thanhphatduongle@gmail.com đã đăng chủ đề mới.

  Toán 9 Tìm giá trị nhỏ nhất của biểu thức

  Cho biểu thức A = \frac{x^{4}+1}{(1+x^{2})^{2}} Tìm các giá trị của x để A đạt giá trị nhỏ nhất, tìm giá trị nhỏ nhất đó.

  Diễn đàn: Tổng hợp Đại số

  31 Tháng ba 2020 lúc 10:18
 2. thanhphatduongle@gmail.com commented on Lee Hy's profile post.

  Cảm ơn bạn nha

  30 Tháng ba 2020 lúc 20:13
 3. thanhphatduongle@gmail.com đã đăng chủ đề mới.

  Toán 6 Chứng minh chia hết

  Cho (a +5b) chia hết cho 7. Chứng minh: (10a + b) chia hết cho 7 với a, b là các số nguyên.

  Diễn đàn: Đại số

  30 Tháng ba 2020 lúc 16:46
 4. thanhphatduongle@gmail.com đã đăng chủ đề mới.

  Toán 6 Chứng minh chia hết

  Cho (a +5b) chia hết cho 7. Chứng minh: (10a + b) chia hết cho 7 với a, b là các số nguyên.

  Diễn đàn: Đại số

  30 Tháng ba 2020 lúc 16:46
 5. thanhphatduongle@gmail.com đã đăng chủ đề mới.

  Toán 9 Nâng cao đường tròn

  Cho hai đường tròn (O; R) và (O'; r) cắt nhau tại A và B (R khác r). Kẻ tiếp truyến chung CD sao cho C là tiếp điểm của (O; R) và D là tiếp điểm của (O'; r). 1) Chứng minh đường thẳng AB đi qua trung điểm K của đoạn CD. 2) Đường thẳng đi qua C...

  Diễn đàn: Đường tròn

  27 Tháng ba 2020 lúc 09:37
 6. thanhphatduongle@gmail.com đã đăng chủ đề mới.

  Toán 9 Nâng cao đường tròn

  Cho nửa đường tròn (O) đường kính AB. Gọi Ax, By là các tiếp tuyến tại A và B của (O). Tiếp tuyến tại điểm M tùy ý của (O) cắt Ax và By lần lượt tại C và D. 1/ Chứng minh AB là tiếp tuyến của đường tròn ngoại tiếp tam giác OCD. 2/ Cho AB = 8cm....

  Diễn đàn: Đường tròn

  27 Tháng ba 2020 lúc 09:37
-->