Thắng Lê's Recent Activity

  1. Thắng Lê đã Thích bài viết của Võ Thu Uyên trong chủ đề Sử 11 Chiến tranh thế giới 2.

    Tính chất: Từ 1939 - 1941 (Khi Liên Xô chưa tham chiến) là cuộc chiến tranh đế quốc xâm lược, phi nghĩa Từ 1941 - 1945 là cuộc chiến tranh chính nghĩa chống chủ nghĩa phát xít, bảo vệ hòa bình thế giới Kết cục: Mục này bạn xem ở SGK sử 11 nhé!...

    23 Tháng hai 2020 lúc 18:00
-->