Sweetdream2202's Recent Activity

  1. Sweetdream2202 đã trả lời vào chủ đề Toán 12 Tối ưu hóa sản xuất. Có thể có bài viết thêm trong chủ đề.

    nhân cả 2 vế với K^{\frac{1}{4}}.L^\frac{3}{4} là ra được chỗ đó á.

    11 Tháng sáu 2019
  2. Sweetdream2202 đã trả lời vào chủ đề Toán 12 Tối ưu hóa sản xuất. Có thể có bài viết thêm trong chủ đề.

    phương trình thứ nhất thay MP_L và MP_K vào: \frac{K^\frac{3}{4}.L^{-\frac{3}{4}}}{300}=\frac{3K^{-\frac{1}{4}}.L^{\frac{1}{4}}}{300}<=>\frac{K}{200}=\frac{3L}{300}

    11 Tháng sáu 2019
-->