Sweetdream2202's Recent Activity

 1. Sweetdream2202 đã trả lời vào chủ đề Toán 9 Số học. Có thể có bài viết thêm trong chủ đề.

  do p và q lẻ nên p+q=2k=>\frac{p+q}{2}=k. do p và q là 2 số nguyên tố liên tiếp, k ở giữa p và q cho nên k là hợp số.

  22 Tháng mười 2019 lúc 10:36
 2. Sweetdream2202 đã trả lời vào chủ đề Toán 10 Tìm parabol. Có thể có bài viết thêm trong chủ đề.

  hoành độ đỉnh thì dễ hơn, -\frac{b}{2a}=x_M công thức tọa độ đỉnh parabol và I(-\frac{b}{2a};-\frac{\Delta }{4a})

  22 Tháng mười 2019 lúc 10:23
 3. Sweetdream2202 đã trả lời vào chủ đề Toán 11 Giải phương trình trên khoảng. Có thể có bài viết thêm trong chủ đề.

  <=>1-sin^2x+(2m+1)sinx-m-1=0<=>-sin^2x+(2m+1)sinx-m=0<=>-t^2+(2m+1)t-m=0 giờ tìm m để pt có nghiệm -1\leq t< 0 y(0).y(m+\frac{1}{2})\leq 0 hoặc y(-1).y(m+\frac{1}{2})\leq 0 giải tìm được m, ta kiểm tra lại các giá trị ở đầu mút. rồi kết luận

  22 Tháng mười 2019 lúc 10:22
 4. Sweetdream2202 đã trả lời vào chủ đề Toán 10 Tìm parabol. Có thể có bài viết thêm trong chủ đề.

  \left\{\begin{matrix} a.(-1)^2+b.(-1)+2=6\\ -\frac{b^2-4.2.a}{4a}=-\frac{1}{4} \end{matrix}\right. giải hệ trên tìm được a và b

  22 Tháng mười 2019 lúc 10:11
 5. Sweetdream2202 đã trả lời vào chủ đề Toán 10 vecto khó. Có thể có bài viết thêm trong chủ đề.

  bạn thiếu mất dấu module nha. gọi M là điểm thỏa mãn vtIA+vtIB-vtIC=0. suy ra I là điểm đối xứng của C qua trọng tâm G của tam giác ABC. |vtMA+vtMB-vtMC|=|vtMI+vtIA+vtMI+vtIB-vtMI+vtIC|=|vtMI|=MI suy ra lớn nhất khi M trùng C. nhỏ nhất khi M nằm...

  21 Tháng mười 2019 lúc 09:19
 6. Sweetdream2202 đã trả lời vào chủ đề Toán 9 Xác định. Có thể có bài viết thêm trong chủ đề.

  ừ, thì cách của mình là hệ quả mà.

  20 Tháng mười 2019 lúc 13:01
 7. Sweetdream2202 đã trả lời vào chủ đề Toán 12 Đồ thị hàm số và tiếp tuyến của đồ thị hàm số. Có thể có bài viết thêm trong chủ đề.

  5. kẻ đường ==3/2, ta thấy cắt đồ thị tại 3 điểm phân biệt. do đó có 3 nghiệm. 6. A(-1;2) và B(2;8). phương trình AB:2x-y+4=0<=>y=2x+4 suy ra tiếp tuyến tại M cũng có hệ số góc là 2: 6.x_0^2-4=2<=>x_0^2=1 vậy đáp án là B

  20 Tháng mười 2019 lúc 13:00
 8. Sweetdream2202 đã trả lời vào chủ đề Toán 9 Xác định. Có thể có bài viết thêm trong chủ đề.

  bạn không cần phải có điều kiện để 2 đường cắt nhau, khi giải ra được giá trị m bạn thế vào ngược lại cũng đc nha. đó là giải theo hệ quả.

  20 Tháng mười 2019 lúc 12:48
 9. Sweetdream2202 đã trả lời vào chủ đề Toán 8 Diện tích thửa ruộng. Có thể có bài viết thêm trong chủ đề.

  gọi a là cạnh của thửa ruông nhỏ, nên thửa ruộng lớn là a+3. ta có: (a+3)^2-a^2=33<=>a^2+6a+9-a^2=33<=>6a=24<=>a=4 có cạnh rồi bạn tính đc diện tích thửa ruộng

  20 Tháng mười 2019 lúc 12:46
 10. Sweetdream2202 đã trả lời vào chủ đề Toán 9 Xác định. Có thể có bài viết thêm trong chủ đề.

  1. a. \left\{\begin{matrix} y=3x-5\\ y=-3x+1 \end{matrix}\right.<=>\left\{\begin{matrix} x=1\\ y=-2 \end{matrix}\right. b. 8=m.(-3)+5<=>m=-1 2. điểm thuộc Oy nên x=0. 2.0+1=(m-3).0+m-2<=>m=3

  20 Tháng mười 2019 lúc 12:42
 11. Sweetdream2202 đã trả lời vào chủ đề Toán 12 So sánh logarit. Có thể có bài viết thêm trong chủ đề.

  a>b=>\left\{\begin{matrix} log_ab<1\\ log_ba>1 \end{matrix}\right. do đó B là đáp án đúg

  20 Tháng mười 2019 lúc 08:49
 12. Sweetdream2202 đã trả lời vào chủ đề Toán 10 Vẽ parabol. Có thể có bài viết thêm trong chủ đề.

  điểm đặc biệt là tọa độ đỉnh. dùng công thức tìm tọa độ đỉnh là I(-\frac{b}{2a};-\frac{\Delta }{4a}) tim được tọa độ đỉnh là I(\frac{1}{2};-\frac{5}{4}) bảng biến thiên: bên trái nghịch biến còn bên phải đồng biến

  20 Tháng mười 2019 lúc 08:40
 13. Sweetdream2202 đã trả lời vào chủ đề Toán 9 tìm giá trị nhỏ nhất. Có thể có bài viết thêm trong chủ đề.

  bài này điều kiện a, b, c >0 là đủ rồi. A=\frac{1}{2}.(\frac{b}{a}+\frac{c}{a}+\frac{a}{b}+\frac{c}{b}+\frac{a}{c}+\frac{b}{c}-3)\geq...

  19 Tháng mười 2019 lúc 12:44
 14. Sweetdream2202 đã trả lời vào chủ đề Toán 11 Tổ hợp xác suất. Có thể có bài viết thêm trong chủ đề.

  xếp 5 học sinh 12C thành 1 hàng ngang có 5! cách. xếp 5 học sinh còn lại xen kẽ vào 5 học sinh 12C có 2.5! cách vậy có 2.5!.5! cách xếp

  19 Tháng mười 2019 lúc 10:08
 15. Sweetdream2202 đã trả lời vào chủ đề Toán 9 hàm số bậc nhật. Có thể có bài viết thêm trong chủ đề.

  a. giao điểm với Ox: mx+m-2=0<=>x=\frac{2}{m}-1=>A(\frac{2}{m}-1;0) giao điểm với Oy: x=0<=>y=m-2=>B(0;m-2) tam giác vuông cân |\frac{2}{m}-1|=|m-2|. từ đó tìm đc m b. diện tích tam giác bằng 2 thì \frac{1}{2}.|\frac{2}{m}-1|.|m-2|=2 giải phương...

  18 Tháng mười 2019 lúc 19:32
-->