SleekSkinFish's Recent Activity

  1. SleekSkinFish đã đăng chủ đề mới.

    Toán 11 Tìm giới hạn

    \lim_{x\rightarrow 0}\frac{\sqrt{1+x}-\sqrt[3]{1+x}}{x} Theo mình biết thì giới hạn này có thể được tìm bằng quy tắc l'Hôpital, nhưng mình không biết là có thể giải bài này bằng cách khác không.

    Diễn đàn: Giới hạn

    23 Tháng hai 2020 lúc 15:43
-->