Phúc Khải's Recent Activity

 1. Phúc Khải đã trả lời vào chủ đề Toán 9 Tìm m để phương trình có nghiệm. Có thể có bài viết thêm trong chủ đề.

  Điều kiện x\neq 2 \Rightarrow 2mx+1+(3+m)(x-2)=0 \Rightarrow 2mx+1+3x+mx-6-2m=0 \Rightarrow (3m+3)x-(2m+5)=0 \Rightarrow x=\frac{2m+5}{3(m+1)}\Rightarrow m\neq \frac{-1}{4} vì x\leq 3x\leq 3 \Leftrightarrow \frac{2m+5}{3(m+1)}\leq...

  20 Tháng hai 2020 lúc 10:12
 2. Phúc Khải đã trả lời vào chủ đề Toán 9 tìm giá trị nhỏ nhất. Có thể có bài viết thêm trong chủ đề.

  Bạn rút gọn A,B nhé! A=\frac{(2x-4\sqrt{x})+(\sqrt{x}-2)}{\sqrt{x}-2}= \frac{2\sqrt{x}(\sqrt{x}-2)+(\sqrt{x}-2)}{\sqrt{x}-2}=2\sqrt{x}+1 B=\frac{(\sqrt{x^3}+2x)-(\sqrt{x}+2)}{\sqrt{x}+2}=\frac{x(\sqrt{x}+2)-(\sqrt{x}+2)}{\sqrt{x}+2}=x-1...

  19 Tháng hai 2020 lúc 20:23
 3. Phúc Khải đã trả lời vào chủ đề Toán 10 Giải bất phương trình. Có thể có bài viết thêm trong chủ đề.

  bạn vào link này nhé! [MEDIA]

  19 Tháng hai 2020 lúc 19:36
-->