phamthimai146's Recent Activity

 1. phamthimai146 đã trả lời vào chủ đề Hóa 12 Quy đổi chất béo. Có thể có bài viết thêm trong chủ đề.

  Câu 1: Qui đổi x mol chất béo X : COO 3x mol, C y mol và H2 z mol Mol CO2 = 3x + y = 2,85 Mol H2O = z = 2,65 Mol O2 = y + 0,5z = 4,025 => y = 2,7 và x = 0,05 Y no: CnH2n-4O6 0,05 mol => mY = 14*2,85 + 92*0,05 = 44,5 Bảo toàn khối lượng: m muối =...

  26 Tháng mười 2021 lúc 12:07
 2. phamthimai146 đã Thích bài viết của tiểu thiên sứ trong chủ đề Hóa 12 giải giúp em bài này bằng cách viết từng phương trình ạ.

  Phương trình này cân bằng bị sai chị ơi :< Phải thế này chứ ạ : 3Fe2+ +NO3- + 4H+->3Fe3+ + NO+2H2O 0,15----------------0,2 => nAg = 0,05 mol

  25 Tháng mười 2021 lúc 10:35
 3. phamthimai146 đã trả lời vào chủ đề Hóa 12 giải giúp em bài này bằng cách viết từng phương trình ạ. Có thể có bài viết thêm trong chủ đề.

  Dd A: FeCl2 0,2 mol và HCl dư 0,2 => mol Fe2+ = 0,2, H+ dư 0,2 mol và mol Cl- = 0,6 Mol AgNO3 = 1,6 Cl- + AgNO3 -> AgCl + NO3- 0,6-----0,6-----------0,6 3Fe2+ +NO3- + 4H+->3Fe3+ + NO+2H2O 0,15----------------0,2 => Fe2+ còn dư 0,05 Fe2+ + Ag+ ->...

  25 Tháng mười 2021 lúc 09:55
 4. phamthimai146 đã trả lời vào chủ đề Hóa 12 Amino axit. Có thể có bài viết thêm trong chủ đề.

  Xem lại cách lý giải chọn câu B có phù hợp với CTPT C4H9NO2 không ?, Còn câu C thì sao. ?

  24 Tháng mười 2021 lúc 10:39
 5. phamthimai146 đã trả lời vào chủ đề Hóa 11 Điện li. Có thể có bài viết thêm trong chủ đề.

  [OH-] = 0,01 => pH = 2 => sai nặng rồi

  23 Tháng mười 2021 lúc 18:20
 6. phamthimai146 đã trả lời vào chủ đề Hóa 12 Tìm a. Có thể có bài viết thêm trong chủ đề.

  Cách 1: X: CnH2n-2O2 x mol Mol O2 = x*(1,5n- 1,5) = 0,18 = x*(n-1) = 0,12 Mol H2O = x*(n-1) = 0,12 => a = 18*0,12 = 2,16 Cách 2: Qui X thành : COO và CH2 x mol => mol O2 = 1,5x = 0,18 => x = 0,12 Mol H2O = x = 0,12 => a = 2,16

  19 Tháng mười 2021