Phạm Dương's Recent Activity

 1. Phạm Dương đã có avatar mới.

  13 Tháng chín 2019 lúc 20:11
 2. Phạm Dương commented on Tú Trân's profile post.

  Hi em

  13 Tháng chín 2019 lúc 20:06
 3. Phạm Dương đã trả lời vào chủ đề Ngoại ngữ LISTENING - ÔN THI HSG. Có thể có bài viết thêm trong chủ đề.

  Unit 4: 1. The make wakes up at ____. 2. Where does the man need to go today? 3. The man's sister feels that he should get up at ___. 4. The woman tells her brother to go to bed at ____ every night. 5. The woman has seen her brother fall asleep...

  13 Tháng chín 2019 lúc 20:06
 4. Phạm Dương đã trả lời vào chủ đề English 11 Hỏi—đáp. Có thể có bài viết thêm trong chủ đề.

  Các thì quá khứ, ngoài ra thì các thì liên quan đến hoàn thành

  13 Tháng chín 2019 lúc 20:01
 5. Phạm Dương đã trả lời vào chủ đề English 7 Unit 1 Skills 2 Writing. Có thể có bài viết thêm trong chủ đề.

  Em có thể tham khảo hướng dẫn tại bài viết này: https://diendan.hocmai.vn/threads/talking-about-your-hobbies-in-english.628460/

  13 Tháng chín 2019 lúc 19:58
 6. Phạm Dương đã trả lời vào chủ đề English 11 [Writing] Advantages of extended family. Có thể có bài viết thêm trong chủ đề.

  Family is one of the most important parts of society. In my opinion, although living in an extended family is not so popular because of the difference in viewpoints, beliefs, but it brings us many advantages. Firstly, families now face higher...

  13 Tháng chín 2019 lúc 19:56
 7. Phạm Dương đã trả lời vào chủ đề Ngoại ngữ LISTENING - ÔN THI HSG. Có thể có bài viết thêm trong chủ đề.

  UNIT 3: 1. The show is _____. 2. The man doesn't want to watch the reality show because he ____. 3. How does the man feel about watching Star Wars on TV? 4. After the home improvement show, the man feels that _____. 5. What does the couple...

  10 Tháng chín 2019
 8. Phạm Dương đã trả lời vào chủ đề English 9 Luyện nghe hsg anh 9. Có thể có bài viết thêm trong chủ đề.

  Lis vốn là phần yêu cầu phải luyện tập thường xuyên và dài hạn rồi, trừ khi mỗi ngày em đều tiếp xúc với người nước ngoài thì may ra còn nhanh được

  10 Tháng chín 2019
-->