Phạm Công Nhựt's Recent Activity

  1. Phạm Công Nhựt đã trả lời vào chủ đề Nhân sự Ứng tuyển gia nhập BQT Bộ phận Cộng đồng năm 2021. Có thể có bài viết thêm trong chủ đề.

    Tôi cam kết sẽ cân đối thời gian để việc tham gia BQT không ảnh hưởng xấu đến kết quả học tập và cuộc sống. Tôi cam kết đã suy nghĩ rất kỹ trước khi ứng tuyển và không kèm theo mục đích vụ lợi nào khác. Tôi chấp nhận chịu hình phạt 20 điểm cảnh...

    17 Tháng một 2022 lúc 20:25