N
Lượt Thích
0

Tường Hoạt động mới Bài viết Giới thiệu

  • cho 2 đường thẳng (d1) x-y=0 ; (d2) y-1=0. Tìm tọa độ điểm của hình vuông ABCD biết A thuộc d1, C thuộc d2
  • Đang tải…
  • Đang tải…
  • Đang tải…
Top Bottom