Nhân Nhân Nguyễn's Recent Activity

 1. Nhân Nhân Nguyễn đã đăng chủ đề mới.

  Hóa 9 Hoá bồi dưỡng 9

  Câu 6: X là hỗn hợp bột sắt và bột kim loại M có hóa trị II, lấy theo tỷ lệ khối lượng tương ứng là 7:12. 1.Nếu cho m gam X vào a gam dung dịch axit H2SO4 80% đun nóng thì các chất phản ứng với nhau vừa hết, có khí sunfurơ duy nhất bay ra. Từ...

  Diễn đàn: Kim loại

  6 Tháng bảy 2020 lúc 19:23
 2. Nhân Nhân Nguyễn đã đăng chủ đề mới.

  Hóa 9 Hóa hữu cơ

  Hỗn hợp A gồm 2 hidrocacbon ở trạng thái khí là C2xHy và CxH2y (x, y ở 2 công thức có giá trị như nhau). Đốt trong bình kín hỗn hợp B gồm 1,12 lít A và 12,992 lít không khí (đktc). Sau khi 2 hidrocacbon cháy hết, làm ngưng tụ hoàn toàn hơi nước...

  Diễn đàn: Hidrocacbon

  5 Tháng bảy 2020 lúc 15:32
-->