Nguyen152003's Recent Activity

 1. Nguyen152003 đã đăng chủ đề mới.

  Toán 11 Phép vị tự Nâng cao khó

  [ATTACH] Mọi người giúp và giải thích giúp em câu 39 với ạ. Em cảm ơn

  79665335_436378090388606_1525752531647463424_n.jpg

  Diễn đàn: Phép dời hình - phép đồng dạng

  7 Tháng mười hai 2019 lúc 09:40
 2. Nguyen152003 đã đăng chủ đề mới.

  Toán 11 Lượng giác Nâng cao khó

  Tìm tát cả giá trị của tham số m để hàm số y = \frac{2 - \sin 2x}{\sqrt{m\cos x +1} } có tập xác định là R

  Diễn đàn: Tổ hợp xác suất

  7 Tháng mười hai 2019 lúc 09:18
 3. Nguyen152003 đã đăng chủ đề mới.

  Toán 11 Phương trình lượng giác

  [ATTACH] Mọi người giúp em câu 6 và 7 với. Em cảm ơn

  76771560_2805801166130686_4600018048278069248_n.jpg

  Diễn đàn: Tổ hợp xác suất

  7 Tháng mười hai 2019 lúc 09:10
 4. Nguyen152003 đã đăng chủ đề mới.

  Toán 11 Nhị thức Newton

  Tìm số hạng nguyên lớn nhất trong khai triển (\sqrt{3} +\sqrt[3]{2})^{9}

  Diễn đàn: Tổ hợp xác suất

  7 Tháng mười hai 2019 lúc 08:59
 5. Nguyen152003 đã đăng chủ đề mới.

  Toán 11 Nhị thứ Newton

  Tìm số hạng thứ 4 trong khai triển (x^{2}- 2x)^{10} theo lũy thừa GIẢM DẦN của x Mọi người giải thích giúp em với ạ, nhất là đoạn theo lũy thừa giảm dần. Em cảm ơn

  Diễn đàn: Tổ hợp xác suất

  7 Tháng mười hai 2019 lúc 08:56
 6. Nguyen152003 đã đăng chủ đề mới.

  Toán 11 Hàm số lượng giác NÂNG CAO KHÓ

  Gọi A là tập hợp tất cả các số nguyên m để phương trình \sin ^{2019}x + \cos ^{2019}x = m có vô số nghiệm thực phân biệt. Hỏi có bao nhiêu số phần tử của A. Mọi người giải thích giúp em với ạ. Em cảm ơn

  Diễn đàn: Hàm số và phương trình lượng giác

  4 Tháng mười hai 2019 lúc 23:05
 7. Nguyen152003 đã đăng chủ đề mới.

  Toán 11 GTLN của hàm số lượng giác Nâng cao khó

  Có bao nhiêu giá trị nguyên của m để GTLN của hàm số y = \frac{m\sin x + 1}{\cos x + 2} nhỏ hơn 3. Mọi người giải thích chi tiết giúp em với. Em cảm ơn

  Diễn đàn: Hàm số và phương trình lượng giác

  4 Tháng mười hai 2019 lúc 22:17
 8. Nguyen152003 đã đăng chủ đề mới.

  Toán 11 Phép quay nâng cao khó

  Trong mặt phẳng xOy, tìm ảnh của điểm M( 3;3 ) qua phép quay tâm O, góc quay 45 độ Mọi người giải thích kĩ giúp em với ạ. Em cảm ơn

  Diễn đàn: Phép dời hình - phép đồng dạng

  30 Tháng mười một 2019
 9. Nguyen152003 đã đăng chủ đề mới.

  Toán 11 Phép dời hình, biến hình nâng cao khó

  1. Trong các phép: Phép đồng nhất, phép tịnh tiến, phép vị tự tỉ số khác 1, phép đối xứng trục, phép nào có tính chất " Các đường thẳng biến thành chính nó đềi đi qua một điểm cho trước" 2. Trong các hình sau: đường elip, đường hyperbol, đoạn...

  Diễn đàn: Phép dời hình - phép đồng dạng

  30 Tháng mười một 2019
-->