Nguyễn Quốc Sang's Recent Activity

 1. Nguyễn Quốc Sang commented on Cute nè's profile post.

  ...

  11 Tháng tám 2020 lúc 09:36
 2. Nguyễn Quốc Sang commented on Huỳnh Tiến Đại -.-'s profile post.

  Không tin !!!

  10 Tháng tám 2020 lúc 21:49
 3. Nguyễn Quốc Sang thích trạng thái của Huỳnh Tiến Đại -.-.

  Tối nay, mình ngủ sớm :D

  10 Tháng tám 2020 lúc 21:48
 4. Nguyễn Quốc Sang commented on Nguyễn Quốc Sang's profile post.

  Chị Linh bắt được mấy anh zồi, bắt lộn idol em thì toang :D

  10 Tháng tám 2020 lúc 21:31
 5. Nguyễn Quốc Sang commented on Nguyễn Quốc Sang's profile post.

  Kiếm hộ :D

  10 Tháng tám 2020 lúc 21:30
 6. Nguyễn Quốc Sang commented on Nguyễn Quốc Sang's profile post.

  Chị Linh keo quá nên ko tán đc idol em là phải :D

  10 Tháng tám 2020 lúc 21:27
 7. Nguyễn Quốc Sang commented on Nguyễn Quốc Sang's profile post.

  Lười kiếm, xin link lun

  10 Tháng tám 2020 lúc 21:25
 8. Nguyễn Quốc Sang commented on Nguyễn Quốc Sang's profile post.

  Ò

  10 Tháng tám 2020 lúc 21:25
 9. Nguyễn Quốc Sang commented on Nguyễn Quốc Sang's profile post.

  Nên chị cho em xin info anh Minh

  10 Tháng tám 2020 lúc 21:21
 10. Nguyễn Quốc Sang commented on Nguyễn Quốc Sang's profile post.

  Em đang định đi khịa

  10 Tháng tám 2020 lúc 21:21
 11. Nguyễn Quốc Sang left a message on Nguyễn Linh_2006's profile.

  Hi, chị Linh :D

  10 Tháng tám 2020 lúc 21:18
 12. Nguyễn Quốc Sang commented on Huỳnh Tiến Đại -.-'s profile post.

  cu giỏi ghê

  10 Tháng tám 2020 lúc 20:58
 13. Nguyễn Quốc Sang commented on kaede-kun's profile post.

  Ngủ ngon

  10 Tháng tám 2020 lúc 20:56
 14. Nguyễn Quốc Sang commented on kaede-kun's profile post.

  Ngủ sơm vậy

  10 Tháng tám 2020 lúc 20:56
-->