Nguyễn Ngọc Thư's Recent Activity

 1. Nguyễn Ngọc Thư đã trả lời vào chủ đề Vật lí 12 Năng lượng nguyên tử. Có thể có bài viết thêm trong chủ đề.

  Dạ hình như đề ko thiếu j ạ

  22 Tháng chín 2021 lúc 21:17
 2. Nguyễn Ngọc Thư đã đăng chủ đề mới.

  Vật lí 12 nguyên tử

  Để chuyển nguyên tử hydro ở trạng thái cơ bản thành ion H+, ta cần cung cấp năng lượng để chuyển electron từ quỹ đạo n = 1 đến quỹ đạo n = ?. Khi đó năng lượng cần cung cấp (hay còn gọi là năng lương ion hóa I1) có giá trị là bao nhiêu eV? Bao...

  Diễn đàn: Hạt nhân nguyên tử

  21 Tháng chín 2021 lúc 22:04
 3. Nguyễn Ngọc Thư đã đăng chủ đề mới.

  Vật lí 12 Năng lượng nguyên tử

  Ngoài nguyên tử hydro, những hệ gồm 1 electron và một hạt nhân như 2He+, 3Li2+. 4Be3+cũng cho kết quả phù hợp với thực nghiệm khi áp dụng các luận điểm của Borh. (a) Hãy tính năng lượng E2 theo đơn vị kJ/mol cho mỗi ion trên (trong đáp số có 4...

  Diễn đàn: Hạt nhân nguyên tử

  21 Tháng chín 2021 lúc 21:58
 4. Nguyễn Ngọc Thư đã đăng chủ đề mới.

  Vật lí 12 Năng lương nguyên tử

  Một nguyên tử hiđro khi chuyển từ trạng thái kích thích ứng với n =5 về trạng thái ứng với n=2 phát ra ánh sáng màu xanh. Một ion He+ (ZHe=2) khi chuyển từ trạng thái kích thích ứng với n=a về trạng thái ứng với n=b sẽ phát ra ánh sáng màu xanh...

  Diễn đàn: Hạt nhân nguyên tử

  21 Tháng chín 2021 lúc 18:55