Nguyễn Đặng Lan Anh's Recent Activity

  1. Nguyễn Đặng Lan Anh đã đăng chủ đề mới.

    Toán 11 Giới hạn dãy số nâng cao

    (1+x)(1+2x)(1+3x)(1+4x)(1+5x)={a_{0}} +{a_{1}}x+.....+{a_{5}}x^{5}=1+(1+2+3+4+5)x+.......+{a_{5}}x^{5} Cho em hỏi một chút là sao a1= 1+2+3+4+5 dùng nhị thức niuton thế nào ạ

    Diễn đàn: Giới hạn

    21 Tháng mười 2021 lúc 15:14