Nguyễn Đăng Bình's Recent Activity

 1. Nguyễn Đăng Bình đã trả lời vào chủ đề Hóa 9 Hóa 9. Có thể có bài viết thêm trong chủ đề.

  Bạn ghi hết 3 pư P2O5 + NaOH ra rồi xét tỉ lệ m(muối)/mP2O5 và 3m/m là CM đc thui :p Lần sau bạn trả lời có tâm hơn chút nhé!

  25 Tháng tám 2019 lúc 23:40
 2. Nguyễn Đăng Bình đã trả lời vào chủ đề Hóa 10 nguyên tử. Có thể có bài viết thêm trong chủ đề.

  hình như điện cực âm mang điện tích âm sẵn rồi mà? (bản chất nó là dòng các electron di chuyển theo đường thẳng mà nhỉ?)

  25 Tháng tám 2019 lúc 23:32
 3. Nguyễn Đăng Bình đã trả lời vào chủ đề Hóa 12 Giúp mình với. Có thể có bài viết thêm trong chủ đề.

  nMg = a nAl = b 24a + 27b = 20 a + 3b = 0,02 + 0,01.2 - 0,0195.2 = 0,001 -> b = -0,444 -> vô lý

  25 Tháng tám 2019 lúc 23:28
 4. Nguyễn Đăng Bình đã trả lời vào chủ đề Hóa 12 Giúp mình cách giải dạng bài này. Có thể có bài viết thêm trong chủ đề.

  Bạn viết pt ion (M + H+ -> M(n+) + H2),tính nH+ pư -> viết 2 pt rồi giải hệ ra mKL, tính mCl- và mSO4(2-) -> m(muối) = mKL + mCl- + mSO4(2-)

  25 Tháng tám 2019 lúc 23:21
 5. Nguyễn Đăng Bình đã trả lời vào chủ đề Hóa 11 Hóa 11. Có thể có bài viết thêm trong chủ đề.

  a) nCu2+ = nSO4(2-) = 0,5 -> CM b) Cu2+ + 2OH- -> Cu(OH)2 -> nOH- -> nKOH -> V c) Tương tự chỉ có tính nCuSO4 dựa vào m chứ còn cách nào nx hở bạn@@ còn "đủ để kết tủa hết" là pư tạo kết tủa vừa đủ (cả hai ion đều hết) đó bạn^^

  25 Tháng tám 2019 lúc 23:19
 6. Nguyễn Đăng Bình đã trả lời vào chủ đề Hóa 11 tinh nong do mol/lit cua cac ion. Có thể có bài viết thêm trong chủ đề.

  nHCl = 0,006 nKOH = 0,005 Vdd = 100ml = 0,1 lít -> CM P/s: lần sau bạn viết hoa để dễ nhìn hơn nhé

  25 Tháng tám 2019 lúc 22:49
 7. Nguyễn Đăng Bình đã trả lời vào chủ đề Hóa 8 XIN GIA NHẬP NHÓM HÓA HỌC 8.. Có thể có bài viết thêm trong chủ đề.

  hiện tại trên diễn đàn không có nhóm nào như bạn nói ạ, mong bạn xem lại

  25 Tháng tám 2019 lúc 22:47
 8. Nguyễn Đăng Bình left a message on Hạ xoăn's profile.

  bài bạn đăng là 1 đề bài khác nha (nó nhiều dữ kiện hơn) :P

  25 Tháng tám 2019 lúc 22:45
 9. Nguyễn Đăng Bình đã trả lời vào chủ đề Hóa 12 Tìm hợp chất bằng phương pháp chặn khoảng.. Có thể có bài viết thêm trong chủ đề.

  X: CxHyCHO (a) Y: CmHbn(CHO)2 (b) a(x + 1) + b(m + 2) = 0,6 a(y + 1) + b(n + 2) = 1 (12x + y + 29)a + (12m + n + 58)b = 13 -> a + 2b = 0,3 \rightarrow \left\{\begin{matrix} ay+bn=0,7 & \\ax+bm=0,3 & \end{matrix}\right. \rightarrow...

  25 Tháng tám 2019 lúc 22:43
 10. Nguyễn Đăng Bình đã trả lời vào chủ đề Vui cười Sốc toàn tập với bộ giấy khen của lớp học. Có thể có bài viết thêm trong chủ đề.

  hay thật... à mà khoan, có gì đó sai sai... H2O + O2 ra cái ra thế ?:)?

  25 Tháng tám 2019 lúc 21:24
 11. Nguyễn Đăng Bình đã trả lời vào chủ đề Hóa 11 bài 1. Có thể có bài viết thêm trong chủ đề.

  nHCl = 1,12/22,4 = 0,05

  25 Tháng tám 2019 lúc 11:55
 12. Nguyễn Đăng Bình đã trả lời vào chủ đề Hóa 11 Ankin. Có thể có bài viết thêm trong chủ đề.

  Quy đổi: C2H2 + C4H10 -> 2C3H6

  25 Tháng tám 2019 lúc 10:41
 13. Nguyễn Đăng Bình đã trả lời vào chủ đề Hóa 11 bài 1. Có thể có bài viết thêm trong chủ đề.

  nH+ = nCl- = 0,05 nNa+ = nCl- = 0,05 -> Dung dịch có 0,05 mol H+, 0,05 mol Na+ va 0,1 mol Cl- -> CM

  25 Tháng tám 2019 lúc 10:39
 14. Nguyễn Đăng Bình đã trả lời vào chủ đề Hóa 8 HCl có phản ứng với NaCl không. Có thể có bài viết thêm trong chủ đề.

  ko

  25 Tháng tám 2019 lúc 10:37
 15. Nguyễn Đăng Bình đã trả lời vào chủ đề Hóa 12 giúp mk với !!. Có thể có bài viết thêm trong chủ đề.

  ne trao đổi = I.t/F = 0,15 Ag+ + 1e -> Ag 0,15-0,15-0,15 2H2O - 4e -> 4H+ + O2 ---------0,15---0,15--0,0375 -> m chênh lệch = 0,15.108 = 16,2 Dung dịch có 0,05 mol AgNO3 va 0,15 mol HNO3 -> CM

  25 Tháng tám 2019 lúc 10:36
-->