Nguyễn Đăng Bình's Recent Activity

 1. Nguyễn Đăng Bình left a message on Mộc Nhãn's profile.

  giúp mình với ạ: https://diendan.hocmai.vn/threads/chung-minh.805150/

  22 Tháng năm 2020 lúc 21:50
 2. Nguyễn Đăng Bình đã đăng chủ đề mới.

  Toán 9 Chứng minh A luôn di động trên 1 đường tròn cố định.

  Cho tam giác ABC có B. C cố định, A di chuyển / AB = 2AC. CM A luôn di động trên 1 đường tròn cố định.

  Diễn đàn: Thảo luận chung

  22 Tháng năm 2020 lúc 21:48
 3. Nguyễn Đăng Bình đã đăng chủ đề mới.

  Văn 9 Vai trò trách nhiệm giới trẻ trong giữ gìn chủ quyền dân tộc

  Viết bài văn trình bày suy nghĩ của em về vai trò trách nhiệm của giới trẻ trong việc giữ gìn chủ quyền dân tộc.

  Diễn đàn: Văn học trung đại Việt Nam

  20 Tháng năm 2020 lúc 22:58
 4. Nguyễn Đăng Bình đã trả lời vào chủ đề Hóa 12 Nhôm và hợp chất nhôm. Có thể có bài viết thêm trong chủ đề.

  D B A (nếu cái chất củ cải kia là Al2O3 thì là B) B A E. 0M C

  20 Tháng năm 2020 lúc 00:02
 5. Nguyễn Đăng Bình đã trả lời vào chủ đề Hóa 12 Kim loại kiềm thổ và hợp chất. Có thể có bài viết thêm trong chủ đề.

  M R > 9,6 nFe = a nR = b 56a + Rb = 4 a + b = 0,1 -> R < 40 -> B (đoán đúng nè :P)

  19 Tháng năm 2020 lúc 23:51
 6. Nguyễn Đăng Bình đã trả lời vào chủ đề Hóa 12 Kim loại kiềm thổ và hợp chất. Có thể có bài viết thêm trong chủ đề.

  tuy đề bài thiếu nhưng mạnh dạn đoán kq là B :> C D B A C B

  19 Tháng năm 2020 lúc 23:28
 7. Nguyễn Đăng Bình đã trả lời vào chủ đề Hóa 9 Đề tổng hợp. Có thể có bài viết thêm trong chủ đề.

  oxit bazơ của kim loại tan trong nước nếu gốc axit hóa trị 1 thì là muối trung hòa, hóa trị 2 trở lên là muối axit do sau khi pư với nhau muối trung hòa tạo thành sẽ pư tiếp với axit dư tạo muối axit, nhưng muối có gốc axit là 1, ko thể nhận...

  19 Tháng năm 2020 lúc 23:18
 8. Nguyễn Đăng Bình đã trả lời vào chủ đề Hóa 9 Ankan-Anken-Ankin. Có thể có bài viết thêm trong chủ đề.

  Gọi số mol các chất trong hh lần lượt là a, b, c Từ khối lượng hh và ptpư với Br2 -> 2 pt G/s số mol hh 2 gấp k lần hh 1 -> 2 pt có k là nhân tử chung -> chia 2 pt cho nhau -> thêm pt chỉ có a,b,c -> pt thứ 3 Rồi bạn bấm máy giải 3 pt trên là xong.

  19 Tháng năm 2020 lúc 23:11
 9. Nguyễn Đăng Bình left a message on Mộc Nhãn's profile.

  Giúp mình bài này với ạ: https://diendan.hocmai.vn/threads/tinh-ban-kinh.804853/

  19 Tháng năm 2020 lúc 22:56
 10. Nguyễn Đăng Bình đã đăng chủ đề mới.

  Toán 9 Tính bán kính

  Cho tam giác ABC nt (O) có A = 60o, AB = c, AC = b. Tính bán kính (O) theo b và c?

  Diễn đàn: Thảo luận chung

  19 Tháng năm 2020 lúc 22:53
-->