ngocanh071222's Recent Activity

  1. ngocanh071222 đã đăng chủ đề mới.

    Sử 8 Triều Nguyễn

    1. Tại sao Pháp lại kí với triều đình Huế bản hiệp ước pa-tô-nốt? 2. Đánh giá trách nhiệm của nhà Nguyễn trong việc để mất nước.

    Diễn đàn: Thảo luận chung

    23 Tháng một 2022 lúc 09:15