N.T.Dũng's Recent Activity

 1. N.T.Dũng đã Thích bài viết của The†FireᴥSwordᵛᶥᶯᶣ†††♥♥♥♪ trong chủ đề Toán 9 Bất đẳng thức.

  Xin lỗi nhầm xíu do tuổi giả mắt cận nên mình làm nhầm đề là mũ 3 @@ \sqrt{1+x^3}=\sqrt{(x+1)(x^2-x+1)}\leq \frac{x+1+x^2-x+1}{2}=\frac{x^2+2}{2}\\\rightarrow P\geq \frac{1}{\frac{x^2+2}{2}}+\frac{1}{\frac{y^2+2}{2}}\geq...

  20 Tháng tám 2019 lúc 21:35
 2. N.T.Dũng đã trả lời vào chủ đề Toán 7 Chứng minh. Có thể có bài viết thêm trong chủ đề.

  Ta có n; n+1 và n+2 là 3 số tự nhiên liên tiếp nên trong 3 số sẽ tồn tại một số chia hết cho 2 và một số chia hết cho 3 mà (2;3)=1 nên n(n+1)(n+2) chia hết cho 2.3 <=>n(n+1)(n+2) chia hết cho 6

  19 Tháng tám 2019
 3. N.T.Dũng đã trả lời vào chủ đề English 8 Dạng đúng của từ. Có thể có bài viết thêm trong chủ đề.

  2.Phải là carefully chứ

  19 Tháng tám 2019
-->