N.T.Dũng's Recent Activity

  1. N.T.Dũng đã trả lời vào chủ đề Toán 9 Chứng minh.... Có thể có bài viết thêm trong chủ đề.

    Trong các số đã cho ít nhất có 1 số dương vì nếu trái lại tất cả đều là số âm thì tổng của 3 số bất kỳ trong chúng sẽ là số âm trái với giả thiết. Tách riêng số dương đó còn 24 số chi làm 8 nhóm. Theo đề bài tổng các số của mỗi nhóm đều là số...

    12 Tháng mười một 2019 lúc 15:34
-->