Myfriend_FPT's Recent Activity

 1. Myfriend_FPT Vừa thi vòng trường ,nhìn đề muốn khóc =V »

  5 Tháng mười hai 2021 lúc 10:47
 2. Myfriend_FPT đã Thích bài viết của Yorn SWAT trong chủ đề Hóa 9 Hóa học lớp 9.

  Đinh sắt bị ăn mòn nhanh trong dd muối ăn => C $V = \frac{m}{D}$ => V = 10 $cm^3$ Tương tự => V = 7,1588 $cm^3$ => A Tương tự => C D Tính dẻo, tính dẫn điện, tính dẫn nhiệt, ánh kim => D $Zn + Pb(NO_3)_2 \rightarrow Zn(NO_3)_2 + Pb $ Các...

  4 Tháng mười hai 2021 lúc 20:30
 3. Myfriend_FPT đã trả lời vào chủ đề Hóa 11 TìmCTPT 2 ankan. Có thể có bài viết thêm trong chủ đề.

  tính đc M(tb)=65 Gọi CT chung 2ankan CnH2n+2=>M=12n+2n+2=14n+2 khối lượng mol trung bình bằng M=14n+2=65

  4 Tháng mười hai 2021 lúc 19:39
 4. Myfriend_FPT đã trả lời vào chủ đề Hóa 11 TìmCTPT 2 ankan. Có thể có bài viết thêm trong chủ đề.

  $n_{H_2O}=1,1(mol)$=>$n_H=2,2(mol)$ $m_C=13-2,2=10,8(g)$=>$n_C=0,9(mol)$=>$n_{CO_2}=0,9(mol)$ $n_{ankan}=n_{H_2O}-n_{CO_2}=1,1-0,9=0,2(mol)$ $M_{ankan}=\frac{13}{0,2}=65$ Gọi CT chung 2 ankan :$C_nH_{2n+2}$ 2 ankan hơn kém nhau 14đvC=>thuộc cùng...

  4 Tháng mười hai 2021 lúc 18:59
 5. Myfriend_FPT đã trả lời vào chủ đề Hóa 11 Tìm giá trị m và CTPT X. Có thể có bài viết thêm trong chủ đề.

  $n_{O_2}=0,7(mol)$ $n_{CO_2}=0,6(mol)$=>$n_C=0,6(mol)$ $n_{H_2O}=0,3(mol)$=>$n_H=0,6(mol)$ BTKL:$m_X+m_{O_2}=m_{CO_2}+m_{H_2O}$ $m_X+0,7.32=26,4+5,4$=>$m_X=9,4(g)$ Gọi CTĐGN là $C_xH_yO_z$ BTKL:$m_X=m_O+m_C+m_H$...

  4 Tháng mười hai 2021 lúc 18:46
 6. Myfriend_FPT đã trả lời vào chủ đề Hóa 11 CO2+dd KIỀM. Có thể có bài viết thêm trong chủ đề.

  $n_{KOH}$=0,3mol=>$n_{K^+}=0,3mol$ gọi CT muối $K_kH_{2-k}CO_3$ $kKOH+CO_2 \rightarrow K_kH_{2-k}CO_3 + (k-1)H_2O $ 0,3-------------------------------0,3/k $M_{muối}=39k+2-k+60=38k+62 $ Mặt khác :$M_{muối}=\frac{26,9}{0,3/k}=89,7k$...

  4 Tháng mười hai 2021 lúc 10:02
 7. Myfriend_FPT đã trả lời vào chủ đề Hóa 10 Bảo toàn e. Có thể có bài viết thêm trong chủ đề.

  $n_{H_2S}=\frac{2.0,1848}{(273+27,3).0,082}=0,015(mol)$ $n_S=\frac{0,16}{32}=0,005(mol)$ BT e: $2n_{Zn}=8n_{H_2S}+6n_S=8.0,015+6.0,005=0,15$ =>$n_{Zn}=0,075(mol)$=>$m_{Zn} =4,875(g) $

  4 Tháng mười hai 2021 lúc 08:40
 8. Myfriend_FPT đã Thích bài viết của Yorn SWAT trong chủ đề Hóa Chuyên đề I : Sự điện li.

  Đáp án 15 câu đầu tiên có rồi đây, các bạn check xem nhé :D [SPOILER] Bài tập tiếp theo : Câu 1 : Các dung dịch axit , bazo, muối dẫn điện được là do trong dung dịch của chúng có các : A, Ion trái dấu B, Anion C, Cation D, Chất Câu 2 : Nước...

  3 Tháng mười hai 2021 lúc 21:19
 9. Myfriend_FPT đã trả lời vào chủ đề Hóa 11 Axit HNO3 loãng có thể tác dụng chất nào sau đây. Có thể có bài viết thêm trong chủ đề.

  Nó không thỏa đk pư trao đổi HCl và KNO3 là chất điện li mạnh , sản phẩm cũng không có kt hoặc chất khí

  3 Tháng mười hai 2021 lúc 16:02
 10. Myfriend_FPT đã trả lời vào chủ đề Hóa 9 Xác định tên kim loại. Có thể có bài viết thêm trong chủ đề.

  Goi kl là X số mol là x gọi khối lượng HCl là m =>$m_{H_2SO_4}$=m $n_{Mg}$=0,27 $Mg+H_2SO_4 \rightarrow MgSO_4+H_2$ 0,27--------------------------------------0,27 $X+2HCl \rightarrow XCl_2+H_2$ x-----------------------------------x...

  3 Tháng mười hai 2021 lúc 07:28
 11. Myfriend_FPT đã Thích bài viết của huyenlinh7ctqp trong chủ đề Hóa 11 Đề học kỳ hóa 11.

  $n_{NO_2}=0,9 mol$ a) Phương trình e tự viết và cân bằng nha b ) Gọi a, b là số mol mỗi KL $64a+27b=15$ Bảo toàn e ta có : $2a+3b=0,9$ Giải 2 phương trình 2 ẩn ta được $a=0,15 mol$ và $b=0,2 mol$ Từ đây có thể tính % khối lượng mỗi KL Nếu có...

  2 Tháng mười hai 2021 lúc 19:36
 12. Myfriend_FPT đã trả lời vào chủ đề Hóa 8 Tính tỉ khối. Có thể có bài viết thêm trong chủ đề.

  Giả sử 1 mol A ;x mol $ CH_4$ =>$n_{H_2S}$=1-x $\frac{m_{CH_4}}{m_{H_2S}}$=$\frac{16x}{34(1-x)} = \frac{2}{17}$=>x=0,2 $M_{A}=\frac{16.0,2+34(1-0,2)}{1}$=30,4g/mol $d_{A/kk}=\frac{30,4}{29}≈1,048 $=>Câu A

  1 Tháng mười hai 2021 lúc 22:07
 13. Myfriend_FPT đã Thích bài viết của Yorn SWAT trong chủ đề Hóa Chuyên đề I : Sự điện li.

  Các bạn đã đọc xong lí thuyết chưa nhỉ :D Sau đây là bài tập cho các bạn luyện tập II, Bài tập Câu 1: Phương trình điện li nào sau đây không đúng ? A. $HCl → H^+ + Cl^-$ B. $CH_3COOH ⇌ CH_3COO^- + H^+$ C. $H_3PO_4 → 3H^+ + PO_4^{3-}$ D....

  1 Tháng mười hai 2021 lúc 21:10
 14. Myfriend_FPT đã Thích bài viết của thuyduongne113 trong chủ đề Hóa 8 Xác định kim loại, tính khối lượng và thể tích..

  a. Đặt x,y,z lần lượt là mol M2CO3, MHCO3 và MCl Ta có: 2x+y=nHCl Pư => nKOH=nHCl dư=0,1 nAgCl=0,48=> nMCl (số mol tổng muối MCl không phải chỉ có mol MCl ban đầu)=0,38=>2x+y+z=0,76 (BT kim loại M) nCO2=\frac{17,6}{44}=0,4=x+y => x+ z=0,36 =>...

  30 Tháng mười một 2021 lúc 16:34
 15. Myfriend_FPT đã Thích bài viết của huyenthuong18 trong chủ đề Hóa 9 Xđ CT muối.

  Em nghĩ là nhóm halogen có nhiều nguyên tố hóa trị khác nhau thì CT có thể là R...X2 ạ. Mà mình chỉ đặt là RX2 thôi thì trong hợp chất muối phi kim nhóm halogen luôn có hóa trị 1 ạ?

  30 Tháng mười một 2021 lúc 16:26