minhhoang_vip's Recent Activity

  1. minhhoang_vip đã Thích bài viết của tiểu thiên sứ trong chủ đề Hóa 10 Tốc độ phản ứng.

    Cái này chỉ là áp dụng bảo toàn nồng độ thôi nha bạn. Ta có. Thời điểm pư t thì thành phần giới hạn gồm CH3COOH(t) và CH3COOCH3(t) Thì áp dụng bảo toàn nồng độ (gốc CH3COO-) thì C(CH3COOCH3) tại lúc chưa phản ứng bằng tổng CH3COOH(t) và...

    19 Tháng chín 2021 lúc 14:10