Minanh73773's Recent Activity

 1. Minanh73773 đã đăng chủ đề mới.

  Hóa 12 Muối sunfua tác dụng hno3

  Cho hỗn hợp gồm Cu2S và FeS2 tác dụng vừa đủ với dung dịch chứa 0,52 mol HNO3 thu được dung dịch X (không chứa NH4+) và hỗn hợp khí gồm NO và 0,3 mol NO2. Để tác dụng hết với các chất trong X cần dùng 260ml dung dịch NaOH 1M, sau phản ứng lọc kết...

  Diễn đàn: Đại cương về kim loại

  6 Tháng mười hai 2021 lúc 22:43
 2. Minanh73773 đã đăng chủ đề mới.

  Hóa 12 đốt cháy este

  Đun nóng hỗn hợp E gồm hai este đơn chức mạch hở X, Y (MX < MY) với dung dịch NaOH (dư), thu được hỗn hợp F gồm hai ancol là đồng đẳng liên tiếp và dung dịch Z. Đun nóng F với H2SO4 đặc, thu được 8,04 gam hỗn hợp ete; sản phẩm không có anken...

  Diễn đàn: Este - Lipit

  3 Tháng mười hai 2021 lúc 17:58
 3. Minanh73773 đã đăng chủ đề mới.

  Hóa 12 kim loại tác dụng axit

  Hòa tan hết m gam hỗn hợp X gồm Al, Mg, Cu, Zn và Fe trong dung dịch HNO3 dư. Sau phản ứng thu được 3,36 lít (đkc) khí NO là sản phẩm khử duy nhất và dung dịch Y. Cô cạn Y được muối khan Z. Nung Z tới khối lượng không đổi thu hỗn hợp rắn T có...

  Diễn đàn: Đại cương về kim loại

  1 Tháng mười hai 2021 lúc 12:39
 4. Minanh73773 đã Thích bài viết của thuyduongne113 trong chủ đề Hóa 12 kim loại tác dụng với axit.

  Vì cho vào dung dịch HCl sẽ gồm HCl và H2O, mà trong hỗn hợp có Na không biết được sẽ tác dụng với chất nào trước nhưng Na hay Mg khi td vx HCl hay H2O thì nH2 luôn bằng 1/2 mol HCl và H2O, nên mình viết tổng quát chứ k viết PTPU í.

  30 Tháng mười một 2021
 5. Minanh73773 đã trả lời vào chủ đề Hóa 12 kim loại tác dụng với axit. Có thể có bài viết thêm trong chủ đề.

  e ko hiểu dòng đầu ạ

  30 Tháng mười một 2021
 6. Minanh73773 đã đăng chủ đề mới.

  Hóa 12 kim loại tác dụng với axit

  Cho 10,45 gam hỗn hợp Na và Mg vào 400 ml dung dịch HCl 1M thu được 6,16 lít H2 (đktc), 4,35 gam kết tủa và dung dịch X. Cô cạn dung dịch X thu được bao nhiêu gam chất rắn khan? Mn giúp e câu này với ạ

  Diễn đàn: Đại cương về kim loại

  30 Tháng mười một 2021