M. Lý's Recent Activity

 1. M. Lý đã Thích bài viết của daophuonghaianh trong chủ đề Vật lí 12 bài toán về vị trí gặp nhau.

  Hai chất điểm dao động điều hòa với phương trình lần lượt là x1 = 8cos(πt) cm và x2 = 8cos(πt + φ) cm. Tại thời điểm t = 7/6 s, vận tốc của chất điểm hai cực tiểu. Vị trí gặp nhau của hai chất điểm trong quá trình dao động là

  18 Tháng chín 2019 lúc 20:46
 2. M. Lý đã Thích bài viết của trà nguyễn hữu nghĩa trong chủ đề Vật lí 12 bài toán về vị trí gặp nhau.

  vận tốc cực tiểu là khi vật ở VTCB theo chiều âm: => pha dao động là pi/2 => pha ban đầu là pi/2 - 7pi/6 = -2pi/3 Hai vật gặp nhau khi x1 = x2. giải pt lượng giác hoặc vẽ lên đường tròn là ra

  18 Tháng chín 2019 lúc 20:43
 3. M. Lý đã Thích bài viết của trà nguyễn hữu nghĩa trong chủ đề Vật lí 12 Con lắc lò xo.

  Dùng công thức độc lập thời gian là tìm được liên hệ giữa a và omega. A^2 = a^2 + \frac{v_1^2}{\omega^2} = 4a^2 + \frac{v_2^2}{\omega^2} Từ đó tìm được liên hệ giữa A và omega Tốc độ trung bình trong một chu kỳ là: v_{tb} = \frac{4A}{T} =...

  18 Tháng chín 2019 lúc 20:38
-->