lequangqua123@gmail.com's Recent Activity

 1. lequangqua123@gmail.com đã đăng chủ đề mới.

  Vật lí 10 Động lực học chất điểm.

  Cho cơ hệ gồm m1=1kg, m2=2kg nối nhau bằng sợi dây vắt qua ròng rọc cố định tại mép một cái bàn nằm ngang. Vật m2 nằm trên mặt bàn và hệ số ma sát giữa m2 và mặt bàn là 0,2. Vật m1 được thả bên ngoài mép bàn theo phương thẳng đứng Biết ròng rọc...

  Diễn đàn: Động lực học chất điểm

  27 Tháng năm 2020 lúc 16:14
 2. lequangqua123@gmail.com đã đăng chủ đề mới.

  Hóa 10 Ox- lưu huỳnh

  Để 11,2 g bột sắt ngoài không khí sau một thời gian thu được chất rắn X. Hòa tan hoàn toàn X trong dd H2SO4 đặc, nóng thu được dd Y và khí SO2 thoát ra( giả sử SO2 là sản phẩm khử duy nhất) . Tính khối lượng muối khan thu được trong dd Y Gíup...

  Diễn đàn: Oxi - lưu huỳnh

  22 Tháng năm 2020
-->