Lặng~'s Recent Activity

  1. Lặng~ đã đăng chủ đề mới.

    Sử 11 Hitler

    Bằng những dẫn chứng lịch sử của chiến tranh thế giới thứ 2, e hãy viết 1 bức thư khoảng 30 dòng gửi đến Hitler, thuyết phục ông ta không có những hành động gây chiến tranh nữa

    Diễn đàn: Chiến tranh thế giới thứ hai

    5 Tháng bảy 2020 lúc 09:37
-->