Awarded Medals

  1. Thưởng vào: 9 Tháng sáu 2020
  2. Thưởng vào: 7 Tháng mười 2019

    Giải nhất Cây Bút Trẻ 2019

    Link chi tiết về giải Cây bút trẻ 2019: https://diendan.hocmai.vn/threads/ket-qua-event-cay-but-tre-2019.769108/#post-3840194

-->