Khánh Hồ Bá's Recent Activity

 1. Khánh Hồ Bá đã có avatar mới.

  15 Tháng mười 2019 lúc 18:46
 2. Khánh Hồ Bá đã trả lời vào chủ đề CLB Âm nhạc CLB nhạc trung. Có thể có bài viết thêm trong chủ đề.

  [MEDIA] mình cũng thích lắm nè

  14 Tháng mười 2019 lúc 19:20
 3. Khánh Hồ Bá đã Thích bài viết của jehinguyen trong chủ đề English 9 Rewrite the sentences using the given words.

  Nếu mà làm thế thì phải là .. be given to... á chứ không làm ... be rewarded to .. được >< Julie is not as old as Mary.

  14 Tháng mười 2019 lúc 19:17
 4. Khánh Hồ Bá đã trả lời vào chủ đề English 9 Rewrite the sentences using the given words. Có thể có bài viết thêm trong chủ đề.

  1.$10000 will be rewarded to whoever gives any evidence related to the crime 2.Julie is not as old as Mary

  14 Tháng mười 2019 lúc 19:10
-->