Recent Content by Kaito Kidㅤ

 1. Kaito Kidㅤ

  Toán 12 thể tích hình chóp.

  Không em, đường cao từ 1 điểm đến 1 mặt phẳng thì chỉ có 1 thôi em. Em đọc lại đoạn này nhé, sai đấy "=>MO vuông BC ta có CB vuông (SAB) ( chứng minh như trên) => MO vuông (SAB)"
 2. Kaito Kidㅤ

  Toán 12 thể tích hình chóp.

  Đỉnh M ấy hả? Em lấy thêm I là trung điểm của SB thì MI là đường trung bình của \Delta SBC điều này đồng nghĩa với MI || BC Mà CB \perp AB và CB \perp SA nên CB \perp (SAB). Vậy MI \perp (SAB) và điều này có nghĩa là d(M;(SAB))=MI Còn lại thì dễ rồi, chúc em thành công.
 3. Kaito Kidㅤ

  Toán 12 Cho đồ thị của f'(x) như hình vẽ

  y'=2f'(x).(f(x)-1) Từ đồ thị của f'(x) có thể duy được f(x) đạt \max tại 2 điểm cực đại là x=2 và x=-2, điều này tức là \max f(x) = f(-2)=f(2)=1 Vậy f(x)-1 \leq 0 \forall x \in \mathbb{R} Vậy các khoảng nghịch biến của y=(f(x)-1)^2 là các khoảng mà tại đó f'(x)>0 đó là (-\infty, -2) hoặc (1,2)
 4. Kaito Kidㅤ

  Toán 12 Tính diện tích

  Theo giải thiết ta sẽ có: \displaystyle 2f(x)+f(1-x)=-3x^4+4x^3-2 (1) Và \displaystyle 2f(1-x)+f(x)=-3(1-x)^4+4(1-x)^3-2\Leftrightarrow \displaystyle f(1-x)+\frac{1}{2}f(x)=\frac{-3(1-x)^4+4(1-x)^3-2}{2}(2) Lấy (1)-(2) có: \frac{3}{2}f(x)=-3x^4+4x^3-2+\frac{3}{2}(1-x)^4-2(1-x)^3+1 Đến đây bạn...
 5. Kaito Kidㅤ

  Hi :D

  Hi :D
 6. Kaito Kidㅤ

  Toán 12 DIỆN TÍCH MIN

  Phương trình hoành độ: x^2-2mx-4=0 \Delta'>0, Theo định lý Viète: \left\{\begin{matrix} & x_1+x_2=2m & \\ & x_1.x_2=-4 & \end{matrix}\right. Có S= \displaystyle \int ^{x_2}_{x_1}(-x^2+2mx+4)dx \\ =\displaystyle (\frac{-x^3}{3}+mx^2+4x)|^{x_2}_{x_1}\\ \displaystyle...
 7. Kaito Kidㅤ

  Toán 12 Tính khoảng cách

  Toạ độ hoá hử? Mạnh dạn chuẩn hoá a=1 nhé bạn H(0,0,0) , C(\frac{\sqrt{3}}{2};0;0),A(0;0;\frac{-1}{2}),A'(0;\frac{3}{2};0),B'(0;\frac{3}{2};1) PT mp(A'ACC'):\frac{3}{4}x+\frac{\sqrt{3}}{4}y-\frac{3\sqrt{3}}{4}z-\frac{3\sqrt{3}}{8}=0 d(B';(A'ACC'))=\frac{3\sqrt{13}}{13} Chọn A
 8. Kaito Kidㅤ

  Toán 12 Tìm điều kiện của m

  t=f(x)+m>0 BPT \Leftrightarrow \log_2t+2t-2>0 Xét hàm f(t)=\log_2t+2t-2\\f'(t)=\frac{1}{\ln 2.t}+2>0 \forall t>0 Nhận thấy t=1 là nghiệm của phương trình f(t)=0 nên đây là nghiệm duy nhất của phương trình, BBT của y=f(t) Nhìn vào BBT: f(t)>0\Leftrightarrow t>1 Do đó ta có f(x)+m>1...
 9. Kaito Kidㅤ

  Toán 12 Bài toán nâng cao

  I(a;b;c) là tâm mặt cầu cần tìm PT (ABC) là phương trình mặt chắn có dạng \frac{x}{m}+\frac{y}{n}+\frac{z}{1}=1 Có: \displaystyle d(I;(ABC))=...
 10. Kaito Kidㅤ

  Toán 12 Tính Tích Phân Xác Định

  Bài toán tổng quát: Cho hàm số f(u) liên tục trên \mathbb{R} với f(u) là hàm chẵn, tính tích phân: \displaystyle \int ^{\alpha} _{-\alpha} \frac{f(u)}{a^u+1} du Lời giải \displaystyle \int ^{\alpha} _{-\alpha} \frac{f(u)}{a^u+1} du\\= \displaystyle \int ^{0} _{-\alpha} \frac{f(u)}{a^u+1} du +...
 11. Kaito Kidㅤ

  Toán 12 [Chia sẻ] Phương pháp ghép trục trong bài toán hàm hợp $y=f(u(x))$

  Chào các bạn :rongcon12, trong các đề thi THPTQG, các đề thi thử của các trường, sở, ..., các bạn sẽ thường xuyên bắt gặp rất nhiều bài toán liên quan đến hàm hợp mà các bạn giải theo cách thông dụng nó sẽ "đốt" rất nhiều thời gian của bạn :rongcon11. Hôm nay mình viết bài này để chia sẻ cho các...
Top Bottom