jehinguyen's Recent Activity

 1. jehinguyen commented on minhthu2k5's profile post.

  Kiểu nhận được thành quả không xứng đáng với nỗ lực mình bỏ ra ấy..

  18 Tháng bảy 2019 lúc 17:08
 2. jehinguyen commented on phamkimcu0ng's profile post.

  Sad quá '-'

  18 Tháng bảy 2019 lúc 12:57
 3. jehinguyen commented on phamkimcu0ng's profile post.

  À không chắc là all đó ._.

  18 Tháng bảy 2019 lúc 12:33
 4. jehinguyen commented on phamkimcu0ng's profile post.

  Sad :v Cái đó là t nói về việc khóa FB rồi mở FB mà Ụ w Ụ

  18 Tháng bảy 2019 lúc 12:31
 5. jehinguyen commented on phamkimcu0ng's profile post.

  Là gì Ụ w Ụ ..?

  18 Tháng bảy 2019 lúc 12:28
 6. jehinguyen commented on phamkimcu0ng's profile post.

  Kệ nó đi =.= Jehi không đủ kiên nhẫn sửa lại đâu huhu Ụ w Ụ

  18 Tháng bảy 2019 lúc 12:27
 7. jehinguyen commented on Asuna Yuuki's profile post.

  Mấy cái đó t không cân nổi m à Ụ w Ụ ..

  18 Tháng bảy 2019 lúc 12:26
 8. jehinguyen commented on phamkimcu0ng's profile post.

  Ừa, bé đó đó :3

  18 Tháng bảy 2019 lúc 12:25
 9. jehinguyen commented on phamkimcu0ng's profile post.

  Không thấy nữa là chịu luôn

  18 Tháng bảy 2019 lúc 12:22
 10. jehinguyen commented on Asuna Yuuki's profile post.

  M vừa mới sửa cái trên HMF đấy Ụ w Ụ M coi lại coi được không Ụ w Ụ

  18 Tháng bảy 2019 lúc 12:22
 11. jehinguyen commented on phamkimcu0ng's profile post.

  Rồi đó Ụ w Ụ Không thấy nữa là Jehi chịu Ụ w Ụ

  18 Tháng bảy 2019 lúc 12:22
 12. jehinguyen commented on Asuna Yuuki's profile post.

  T mới up :v

  18 Tháng bảy 2019 lúc 12:21
 13. jehinguyen commented on phamkimcu0ng's profile post.

  Để Jehi thử lai Ụ w Ụ

  18 Tháng bảy 2019 lúc 12:19
 14. jehinguyen commented on Asuna Yuuki's profile post.

  Sad vậy :v Coi trên FB có thấy ảnh không m :v?

  18 Tháng bảy 2019 lúc 12:19
-->