Recent Content by Isla Chemistry

 1. Isla Chemistry

  Thiết kế nhà

  Siêu phẩm đồ án tốt nghiệp :D
 2. Isla Chemistry

  Cuộc sống Sinh viên tiền đâu để phục vụ đời sống?

  Hồi mới lên đại học, nhìn đám bạn đi ăn, đi chơi mà mình thì không có tiền cũng nghĩ là thích thật, ước gì mình có tiền (nhà mình cũng không phải khó khăn gì, nhưng bố mẹ mình không cho tiền tiêu vặt). Thế là một hôm mình quyết định đi tìm việc để kiếm tiền tiêu vặt. Mình làm công việc online...
 3. Isla Chemistry

  English THPT What’s the difference between “unsociable hours” and “unsocial hours”?

  Đều có nghĩa là làm việc ngoài giờ thôi em :p Từ unsocial hours được dùng phổ biến hơn
 4. Isla Chemistry

  Để thực hiện tội ác :v

  Để thực hiện tội ác :v
 5. Isla Chemistry

  Tin học Tính điểm trung bình với Excel

  Em tham khảo cách làm nhé Cụ thể: - Cột điểm Trung bình anh dùng hàm ROUND =ROUND((D27*2+G27*2+E27+F27+H27+I27+J27)/9,1) Hàm ROUND có chức năng tròn số thập phân, những số nằm sau dấu phẩy. Cách sử dụng hàm: =ROUND(number,num_digits) Trong đó: number: Số mà em muốn làm tròn...
 6. Isla Chemistry

  Anh học khối A nhé

  Anh học khối A nhé
 7. Isla Chemistry

  Hi em, đúng rồi. Anh cũng sắp ra trường rồi hehe

  Hi em, đúng rồi. Anh cũng sắp ra trường rồi hehe
 8. Isla Chemistry

  Hóa 10 Cấu trúc vỏ electron của nguyên tử

  Các orbital hóa trị của nguyên tử được cấu tạo bởi các suborbital (s và p). Suborbital s có dạng hình cầu và có thể chứa 2 điện tử (một có spin up và một có spin down). Còn suborbital p có dạng hình số 8 nổi sắp xếp dọc theo trục x, y & z và chứa tổng cộng 6 electron (2 trên mỗi trục, 3 với spin...
 9. Isla Chemistry

  Anh tầm 2023 ra trường em nhé :P

  Anh tầm 2023 ra trường em nhé :P
 10. Isla Chemistry

  Hóa 12 tính khối lượng riêng của Cu ,Ni [g/cm3] rcu =128 pm Acu =63,546 g/mol và rni=125pm Ani =58,700

  Công thức tính khối lượng riêng: ρ = (n.M) / (NA.V1ô ) Trong đó: ρ là khối lượng riêng (g/cm^3) n là số quả cầu, hay nguyên tử trong 1 ô cơ sở M là khối lượng của 1 mol kim loại (g) NA là hằng số Avogadro V1ô là thể tích 1 ô mạng Ví dụ Cu là lập phương tâm diện, r = 128 pm và A = 63,546 (g/mol)...
 11. Isla Chemistry

  Chào em, cảm ơn em nhé :P

  Chào em, cảm ơn em nhé :P
 12. Isla Chemistry

  Hóa 9 Tìm chất

  A là CaCO3 B là Ca(HCO3)2 C là Na2CO3 D là NaHCO3 Các phản ứng (em tự cân bằng nhé): A-> B: CaCO3 + CO2 + H2O -> Ca(HCO3)2 B ->C: Ca(HCO3)2 + NaOH -> CaCO3 + Na2CO3 + H2O C -> D: Na2CO3 + CO2 + H2O -> NaHCO3 D -> C: NaHCO3 + NaOH -> Na2CO3 + H2O D -> A: NaHCO3 + Ca(OH)2 -> CaCO3 + Na2CO3 + H2O...
 13. Isla Chemistry

  Hóa 11 Hoá 11

  Đề tỉ khối so với H2 cho = 16,75 thì số sẽ hợp lí nhé Nếu đặt x và y là nNO và nN2O thì x+y=0,4 (1) và x/y = (44-d)/(d-30) ->(d-30)x - (44-d)y = 0 dX/H2 = 16,75 -> dX = 16,75.2 = 33,5 -> 3,5x - 10,5y = 0 (2) (1)(2) -> x = 0,3; y = 0,1 Từ đó bảo toàn e có mAl = [(3nNO + 8nN2O)/3].27 = 15,3 (g)
 14. Isla Chemistry

  Hóa 10 thuyết VB

  Để tạo NF5 thì 1 electron 2s trong nguyên tử N phải chuyển sang lớp electron có n=3 để nguyên tử N có 5e độc thân. Muốn chuyển như vậy cần 1 năng lượng rất lớn. Ngoài ra, bán kính của nguyên tử N nhỏ (65 pm, của P là 98 pm) gây trở ngại không gian cho việc hình thành NF5. Chính vì vậy mà cô lập...
 15. Isla Chemistry

  Hóa 10 liên kết hh

  Giải: Để so sánh độ dài các liên kết trong PF5 ta phân tích như sau: - Mỗi liên kết trục chịu tác động của 3 lực đẩy vuông góc. - Mỗi liên kết biên chỉ chịu tác động của hai lực đẩy vuông góc và hai lực đẩy với góc liên kết 120 độ. Lực đẩy với góc liên kết 120 độ yếu hơn nhiều so với lực đẩy các...
Top Bottom