iceghost's Recent Activity

 1. iceghost đã trả lời vào chủ đề Toán 11 hoán vị chỉnh hợp tổ hợp. Có thể có bài viết thêm trong chủ đề.

  Chọn 2 chữ số còn lại: 8C2 cách Giờ bắt đầu xếp số: * Xếp tùy ý, chả quan tâm chữ số đầu là số 0: 5!/2 cách (chia 2 cho các TH trùng vị trí số 0) * Xếp cẩn thận hơn sao cho số 0 nằm ở vị trí đầu: Xếp 0 vô vị trí đầu có 1 cách Đảo vị trí mấy số...

  20 Tháng mười 2019 lúc 22:06
 2. iceghost đã trả lời vào chủ đề Toán 11 Xác suất. Có thể có bài viết thêm trong chủ đề.

  Cách khác: Để ý với mỗi bước thì con bọ có 2 hướng đi, lên (L) - xuống (X) và trái (T) - phải (P) Để sau 4 bước nó đi về thì có các TH: +) 1 L, 1 X, 1 T, 1 P: 4! cách (đảo thứ tự các bước) +) 2 L, 2 X: 4!/(2.2) cách (đảo thứ tự các bước và chia 2...

  20 Tháng mười 2019 lúc 22:00
 3. iceghost đã trả lời vào chủ đề Toán 12 Số giá trị nguyên của m. Có thể có bài viết thêm trong chủ đề.

  (Bây giờ là 9h05) Không biết có lâu hay không, nhưng cứ thử :D $m = \dfrac{-x^4 + 6x^3 - 5x^2 - 16x + 18}{x^3 - 6x^2 + 11x - 6} + |x|$ $x \geqslant 0$ thì $m = \dfrac{6x^2 - 22x + 18}{x^3 - 6x^2 + 11x - 6} = f(x)$ $f'(x) = \dfrac{-6x^4 + 44x^3 -...

  20 Tháng mười 2019 lúc 21:45
-->