iceghost's Recent Activity

 1. iceghost đã trả lời vào chủ đề Toán 11 Xác suất. Có thể có bài viết thêm trong chủ đề.

  Ta xếp theo trình tự: Anh - Toán - Văn Đặt $7$ quyển tiếng Anh thành một hàng ngang: $$* A - A - A - A - A - A - A *$$ Ta còn dư $7$ quyển Văn và Toán, mà có đến $8$ vị trí trống nên ta có 2TH: TH1: Bỏ 1 quyển Toán vào 1 vị trí $(*)$ Chọn 1...

  17 Tháng sáu 2019 lúc 12:20
 2. iceghost đã trả lời vào chủ đề Toán 11 Hình 11. Có thể có bài viết thêm trong chủ đề.

  1/ Gọi $O$ là tâm hình vuông $ABCD$ $\triangle{MAB} = \triangle{MCB}$ (c-g-c) nên $MA = MC$ $\triangle{MAC}$ cân tại $M$ có $MO$ là đường trung tuyến nên đồng thời là đường cao, suy ra $MO \perp AC$. Tương tự với $NO \perp AC$. Do đó $[(MAC),...

  17 Tháng sáu 2019 lúc 11:12
 3. iceghost đã trả lời vào chủ đề Toán 12 Hàm hợp. Có thể có bài viết thêm trong chủ đề.

  Trên $[-1; 3]$ thì $f(x) \in [1; 7]$ Xét $y = (m - 2)^3 - 3m^2 + 12m - 7$ trên $[1; 7]$ $y = m^3 - 9m^2 + 24m - 15$ $y' = 3m^2 - 18m + 24$ $\begin{array}{c|ccccccc} m & 1 & & 2 & & 4 & & 7 \\ \hline y' & & + & 0 & - & 0 & + & \\ \hline & & & 5 &...

  17 Tháng sáu 2019 lúc 10:34
 4. iceghost đã Thích bài viết của zzh0td0gzz trong chủ đề Toán 12 Xác suất.

  :v thế thì hiểu đề rồi \Omega = C_{10}^3=120 cách chọn 3 số nguyên liên tiếp từ 10 số đó là: 8 *) cách chọn 3 số sao cho chỉ có đúng 2 số nguyên liên tiếp: cách chọn 2 số nguyên liên tiếp: 9 đối với cặp (1;2) và (9;10) có 7 cách chọn số còn lại...

  16 Tháng sáu 2019 lúc 18:18
 5. iceghost đã trả lời vào chủ đề Toán 11 Bài toán tìm MIN, MAX hàm số lượng giác. Có thể có bài viết thêm trong chủ đề.

  $F = \cos x + \sqrt{4 - \cos^2 x}$ Nhìn sơ sơ ta thấy $\cos x \geqslant -1$ và $\sqrt{4 - \cos^2 x} \geqslant \sqrt{4 - 1} = \sqrt{3}$ nên $F \geqslant -1 + \sqrt{3} > 0$ $F^2 = 4 + 2\cos x \sqrt{4 - \cos^2 x}$ Xét $\cos x \geqslant 0$ thì...

  16 Tháng sáu 2019 lúc 18:06
 6. iceghost đã trả lời vào chủ đề Toán 11 Nhị thức newton. Có thể có bài viết thêm trong chủ đề.

  Bạn đấy cũng gửi cho bạn phương pháp làm chứ có gửi đáp án đâu :D Nhìn kỹ vào! $$\begin{aligned} (1+2x+3x^2)^{10} &= \sum_{i = 0}^{10} C^i_{10} (2x+3x^2)^i \\ &= \sum_{i = 0}^{10} C^i_{10} \cdot \sum_{k = 0}^{i} C^k_i (2x)^{i - k} (3x^2)^{k} \\...

  16 Tháng sáu 2019 lúc 17:10
 7. iceghost đã trả lời vào chủ đề Toán 9 Phương trình vô tỉ (*). Có thể có bài viết thêm trong chủ đề.

  Uh oh, mình không đọc được dòng đó. Bài này nếu được cầm máy tính thì quá đơn giản rồi, nhỉ? Dù đã "lỡ" giải ra bằng Casio và "lỡ" đọc đáp án nên giờ, mình có phân tích gì cũng quá muộn. Nhưng mình có niềm tin vào 2 thứ: Các bài giải phương...

  16 Tháng sáu 2019 lúc 16:58
 8. iceghost đã trả lời vào chủ đề Toán 12 Đơn điệu. Có thể có bài viết thêm trong chủ đề.

  Theo mình thấy thì làm nhiều, quen tay thì nhẩm sẽ nhanh thôi bạn :D Với $f(a-x)$ thì bạn cứ nhớ đổi đồng biến thành nghịch biến là được (hoặc ngược lại), còn trên khoảng thì bạn có thể nghĩ theo kiểu: $f(x)$ đồng biến khi $x \in (m, n)$ thì...

  16 Tháng sáu 2019 lúc 16:08
 9. iceghost đã trả lời vào chủ đề Toán 12 Đơn điệu. Có thể có bài viết thêm trong chủ đề.

  Được chứ bạn. Nhưng chú ý cái này: $f(3-x)$ nghịch biến trên $(3, +\infty)$ thì $f(x)$ ĐỒNG BIẾN trên $(-\infty, 0)$. [SPOILER]

  16 Tháng sáu 2019 lúc 15:04
 10. iceghost đã trả lời vào chủ đề Toán 12 Tìm giá trị nguyên để hàm số đồng biến. Có thể có bài viết thêm trong chủ đề.

  Sao anh không xét $m < 0$ nhể? Với lại $f(x) \geqslant 1$ nên... bài anh bị lỗi rồi :D (với lại sai đề nữa :v) $y' = 1 + \dfrac{mx}{\sqrt{x^2 + 2}}$ Để HSĐB trên $\mathbb{R}$ thì $y' \geqslant 0$ hay $\sqrt{x^2 + 2} \geqslant -mx \ \forall x \in...

  16 Tháng sáu 2019 lúc 14:08
 11. iceghost đã trả lời vào chủ đề Toán 12 Tìm GTLN GTNN của hàm số. Có thể có bài viết thêm trong chủ đề.

  Đưa về $a \sin 4x + b \cos 4x = c$ rồi dùng ĐK $a^2 + b^2 \geqslant c^2$ để giới hạn $y$ 1. $y = \sin^4 x - \sin^2 x \cos^2 x + \cos^4 x - \dfrac12 \sin 4x$ $= 1 - 3 \sin^2 x \cos^2 x - \dfrac12 \sin 4x$ $= 1 - \dfrac34 \sin^2 2x - \dfrac12...

  16 Tháng sáu 2019 lúc 13:38
 12. iceghost đã trả lời vào chủ đề Toán 12 TIỆM CẬN. Có thể có bài viết thêm trong chủ đề.

  TCĐ $x = 1$ và TCN $y = 1$

  16 Tháng sáu 2019 lúc 12:23
 13. iceghost đã trả lời vào chủ đề Toán 9 Phương trình vô tỉ (*). Có thể có bài viết thêm trong chủ đề.

  Dùng máy tính tìm nghiệm rồi tách ra thôi. Kỹ thuật cổ điển mà

  16 Tháng sáu 2019 lúc 11:54
 14. iceghost đã Thích bài viết của zzh0td0gzz trong chủ đề Toán 12 Xác định góc giữa 2 mặt phẳng.

  sao lại KON được nhỉ ??? em nghĩ ON chắc gì đã vuông góc AC đâu anh góc (SAC) và (NAC) =30 độ =>góc (NAC) và (ABCD) =60 độ Hình chiếu của N lên AD là trung điểm M của AD O là giao của AC và BC từ M kẻ MI song song BD (I thuộc AC) => I là trung...

  15 Tháng sáu 2019 lúc 20:55
 15. iceghost đã trả lời vào chủ đề Toán 11 Nhị thức newton. Có thể có bài viết thêm trong chủ đề.

  Số hạng cuối là $a_{2n} x^{2n}$ chứ? Thay $x = 1$ thì $6^n = a_0 + a_1 + a_2 + \ldots + a_{2n}$ Thay $x = -1$ thì $2^n = a_0 - a_1 + a_2 + \ldots + a_{2n}$ Cộng vế theo vế ta có $6^n + 2^n = 2 \cdot 30233600$ $VT$ là hàm đồng biến, lại mò được $n...

  15 Tháng sáu 2019 lúc 18:39
-->