Hà Huy Hoàng's Recent Activity

  1. Hà Huy Hoàng đã đăng chủ đề mới.

    Toán 9 Toán chuyển động trên sông nước

    Một ca nô xuôi dòng từ A đến B cách nhau 100km. Cùng lúc đó một bè nứa trôi tự do từ A đến B. Ca nô đến B thì quay lại A ngay, thời gian cả xuôi dòng và ngược dòng hết 15 giờ, Trên đường ca nô ngược về A thì gặp bè nứa tại một điểm cách A 50km....

    Diễn đàn: Hệ hai phương trình bậc nhất hai ẩn

    15 Tháng hai 2020 lúc 15:45
-->