G-11F's Recent Activity

 1. G-11F đã trả lời vào chủ đề Hóa 9 Nhận biết. Có thể có bài viết thêm trong chủ đề.

  trích mẫu thử và đánh số thứ tự. Cho mẫu thử mỗi chất vào nước, ta được 2 chất không tan là Mg(OH)_{2},Al(OH)_{3} Lấy 3 dung dịch tan trong nước trộn với nhau từng đôi một, 2 chất tạo kết tủa là BaCl_{2},Na_{2}CO_{3}...

  31 Tháng mười 2020 lúc 19:49
 2. G-11F đã trả lời vào chủ đề Hóa 9 Tính khối lượng muối khan thu được. Có thể có bài viết thêm trong chủ đề.

  vì sau phản ứng còn dư kim loại nên lượng dung dịch axit đã phản ứng hết do đó m_{klpứ}=m_{hh}-m_{kl dư}=15-2,55=12,45(g) ở đktc n_{H_{2}}=\frac{8,4}{22,4}=0,375(mol)=\frac{x}{2}+y(dựa vào tỉ lệ H trong hỗn hợp axit có \frac{x}{y}=\frac{2}{1})...

  31 Tháng mười 2020 lúc 19:18
 3. G-11F đã trả lời vào chủ đề Hóa 10 Sửa Bài Hóa. Có thể có bài viết thêm trong chủ đề.

  (d) sai vì có số p = số e mà số e bằng 3 thì chỉ có tất cả 3 hạt mang điện trong hạt nhân

  30 Tháng mười 2020 lúc 20:03
 4. G-11F đã trả lời vào chủ đề Hóa 10 Sửa Bài Hóa. Có thể có bài viết thêm trong chủ đề.

  đáp án là B câu (a) và (b) là đúng

  30 Tháng mười 2020 lúc 19:58
 5. G-11F đã trả lời vào chủ đề Vật lí 10 Tự luận. Có thể có bài viết thêm trong chủ đề.

  điều kiện t_{2}>2 t_{2} là thời gian vật rơi chạm đất trong giây t_{2}-2: S_{1}=\frac{g.(t_{2}-2)^2}{2} trong giây t_{2}: S_2 = \frac{g.t_{2}^2}{2} ta có \frac{S_1}{S_2}=\frac{16}{25} \Rightarrow...

  27 Tháng mười 2020 lúc 21:23
 6. G-11F đã Thích bài viết của Nguyễn Linh_2006 trong chủ đề Hóa Ảo thuật hóa học.

  1. Không có lửa… mà lại có khói Lấy hai đũa thủy tinh ở đầu có quấn một ít bông. Nhúng một đũa vào dung dịch axit nitric (hoặc axit clohiđric) đậm đặc và nhúng đũa thứ hai vào dung dịch amoniac 25%. Đưa hai đầu đũa lại gần nhau. Khói trắng sẽ...

  27 Tháng mười 2020 lúc 20:46
-->