Members Following !DK!

 1. Bé Thỏ

  Học sinh, Nữ, 13
  Bài viết:
  50
  Đã được thích:
  151
  Điểm thành tích:
  46
 2. Cold Boy

  Học sinh, Nam, 13
  Bài viết:
  33
  Đã được thích:
  155
  Điểm thành tích:
  31
 3. Hazu No No Money

  Học sinh chăm học, 14
  Bài viết:
  268
  Đã được thích:
  220
  Điểm thành tích:
  76
 4. Hot Boy

  Banned, Nam, 13
  Bài viết:
  127
  Đã được thích:
  238
  Điểm thành tích:
  94
 5. Kuro-chan

  Học sinh chăm học, 13
  Bài viết:
  702
  Đã được thích:
  951
  Điểm thành tích:
  111
 6. Lacy Jogu

  Vi phạm nhiều lần, Nam, 12
  Bài viết:
  231
  Đã được thích:
  292
  Điểm thành tích:
  76
 7. Lee Hy

  Học sinh chăm học, Nam
  Bài viết:
  344
  Đã được thích:
  499
  Điểm thành tích:
  61
 8. Maria Mariko

  Banned, Nữ, 13
  Bài viết:
  674
  Đã được thích:
  588
  Điểm thành tích:
  96
-->