diemlinhphuong's Recent Activity

  1. diemlinhphuong đã Thích bài viết của Timeless time trong chủ đề Toán 12 Tìm m nguyên.

    y'=2(x^{3}-2mx+6)(3x^{2}-2m)> 0\forall x\in [1,3] => Hàm số đồng biến trên [1,3] => Max f(x) = Max f(3) = (33-6m)^{2} Max f(x) không vượt quá 64 => Max f(3)\leq 64\Rightarrow (33-6m)^{2}\leq 64 Giải bất phương trình suy ra m=5 và m=6

    24 Tháng bảy 2021 lúc 15:57