dangtiendung1201's Recent Activity

  1. dangtiendung1201 đã Thích bài viết của Minh Nhí trong chủ đề English [NEXT 0.2] Chặng 1 - Lớp A.

    ĐÁP ÁN - TRÁI NGHĨA 3 Question 1: The judge found that she was an unreliable witness. A. inaccurate B. unstable C. trustworthy D. irresponsible UNRELIABLE = không đáng tin >< TRUSTWWORTHY = đáng tin Tạm dịch: Thẩm phán thấy rằng cô ấy là...

    24 Tháng mười 2021 lúc 13:28