chi254's Recent Activity

  1. chi254 đã Thích bài viết của Darkness Evolution trong chủ đề Toán [Bài tập] Chuyên đề HSG: Phương trình vô tỷ.

    [SPOILER] (Vừa phải học lại skill truy ngược dấu :> )

    14 Tháng mười 2021 lúc 22:29