Cheems's Recent Activity

 1. Cheems đã đăng chủ đề mới.

  Sinh 9 Lai hai cặp tính trạng

  1) Viết hoàn thiện sơ đồ lai P --> F2 của Menđen - phép lai hai cặp tính trạng. 2) Áp dụng để Viêt sơ đồ lai sau : P: AABb x AaBb G : ? F1 : ? Mong mn giúp ạ !

  Diễn đàn: Cơ chế, QL hiện tượng di truyền, biến dị

  21 Tháng chín 2021 lúc 22:38
 2. Cheems đã Thích bài viết của Timeless time trong chủ đề Toán 9 Đồng biến , nghịch biến.

  a. Hàm số bậc 2 có dạng y=ax^{2}+bx+c(a\neq 0) Trong trường hợp $a>0$, hàm đồng biến trên khoảng \left ( -\frac{b}{2a};+\infty \right ), hàm nghịch biến trên khoảng \left ( -\infty ;-\frac{b}{2a} \right ) Trong trường hợp $a<0$ thì ngược lại Em...

  20 Tháng chín 2021 lúc 08:11
 3. Cheems đã Thích bài viết của kido2006 trong chủ đề Toán 9 Giải phương trình nghiệm nguyên.

  1. Đk:... 5x^2+2x+10=7\sqrt{x^4+4}=7\sqrt{x^4+4x^2+4-4x^2}=7\sqrt{(x^2-2x+2)(x^2+2x+2)} Đặt \left\{\begin{matrix} \sqrt{(x^2-2x+2)}=a\\ \sqrt{(x^2+2x+2)}=b \end{matrix}\right.\Rightarrow 2a^2+3b^2=5x^2+2x+10=7ab $\Rightarrow 2a^2+3b^2=7ab$...

  19 Tháng chín 2021 lúc 18:41
 4. Cheems đã đăng chủ đề mới.

  Toán 9 Đồng biến , nghịch biến

  Xét tính đồng biến , nghịch biến cảu các hàm số sau : a) y = x^2 - 2x + 3 b) y = 4/(x+3) -2,5 c) y = x^3

  Diễn đàn: Hàm số bậc nhất

  19 Tháng chín 2021 lúc 09:24
 5. Cheems đã Thích bài viết của kido2006 trong chủ đề Toán 9 Lập phương.

  Giả sử tồn tại số nguyên dương a,b, thỏa mãn $a^5b+3$ và $b^5a+3$ đông thời là lập phương của các số nguyên dương Đặt $a^5b+3=x^3;ab^5+3=y^3$ \Rightarrow x^3-y^3=ab(a^2+b^2)(a-b)(a+b)\equiv 0(mod3)\Rightarrow (x-y)^3\equiv 0(mod3) Mà 3 là số...

  19 Tháng chín 2021 lúc 09:02
 6. Cheems đã đăng chủ đề mới.

  Toán 9 Lập phương

  Chứng minh rằng không tồn tại số nguyên dương a,b, thỏa mãn a^5b+3và b^5a+3đông thời là lập phương của các số nguyên dương

  Diễn đàn: Căn bậc hai. Căn bậc ba

  18 Tháng chín 2021 lúc 15:58
 7. Cheems đã Thích bài viết của Mộc Nhãn trong chủ đề Toán 9 Đồng dư.

  Xét m=1 \Rightarrow 2^n=t^2-9=(t-3)(t+3) \Rightarrow t-3=2^i,t+3=2^k \Rightarrow 2^k-2^i=6 \Rightarrow 2^i(2^{k-i}-1)=6 \Rightarrow i=1,k-1=2 \Rightarrow i=1,k=3 \Rightarrow n=4 Xét m > 1. Xét tính đồng dư cho 3 ta có n \vdots 2 Nếu n > 2...

  18 Tháng chín 2021 lúc 15:56
 8. Cheems đã đăng chủ đề mới.

  Toán 9 Lập phương

  Tìm các số m,n TM : 6(m+1)(n-1) ; (m-1)(n+1) + 6 ; (m+2)(n-2) đều là lập phương ( Em tìm đc rằng là a^3 = 2b^3 + 4c^3 rồi ạ ; a^3,b^3,c^3 là các lập phương tương ứng)

  Diễn đàn: Căn bậc hai. Căn bậc ba

  16 Tháng chín 2021 lúc 23:26
 9. Cheems đã đăng chủ đề mới.

  Toán 9 Giải phương trình nghiệm nguyên

  TÌm m,n thuộc N : 4^m + 2^n + 5 là SCP Mong mn giúp ạ ! Trình bày qua thôi ạ , không cần kĩ lắm ạ

  Bài tập về nhà Đại ngày 12.09 - Cốc Cốc 9_16_2021 9_28_17 PM (2).png

  Diễn đàn: Căn bậc hai. Căn bậc ba

  16 Tháng chín 2021 lúc 21:58
 10. Cheems đã đăng chủ đề mới.

  Toán 9 Đồng dư

  Tìm các số tự nhiên m,n sao cho 4^m+2^n+5 là số chính phương

  Diễn đàn: Căn bậc hai. Căn bậc ba

  16 Tháng chín 2021 lúc 11:46