caophatlung@gmail.com's Recent Activity

 1. caophatlung@gmail.com đã đăng chủ đề mới.

  Toán 10 Tìm m

  a)tìm m để bất phương trình (x+1)²(x-3)²+8(x-1)²\geq m thỏa với mọi x thuộc R b) tìm m để pt x²-2(m+1)x+2m+10=0 có 2 nghiệm phân biệt c) tìm m để biểu thức sau luôn dương với mọi x f(x)=(2m+1)x²-(2m+1)x+3m+4 d)tìm m để pt sau có 2 nghiệm trái dấu...

  Diễn đàn: Bất đẳng thức. Bất phương trình

  30 Tháng ba 2020 lúc 07:13
 2. caophatlung@gmail.com đã đăng chủ đề mới.

  Toán 10 Tìm m

  a) tìm m để f(x)=x²-(m+2)x+8m+1 luôn dương b)tìm m để pt mx²+(m-1)x+1-m=0 có 2 nghiệm âm phân biệt c)tìm các giá trị m để pt sau vô nghiệm (2-m)x²+2(m+1)x+2m> 0

  Diễn đàn: Phương trình. Hệ phương trình

  30 Tháng ba 2020 lúc 07:01
 3. caophatlung@gmail.com đã đăng chủ đề mới.

  Toán 10 Phương trình đường thẳng

  a)Cho đường thẳng d:x-2y+3=0 và điểm M(-1;2). Viết phương trình đường thẳng delta đối xứng với d qua M b) viết pt đường thẳng a đi qua M(2;5) và cách đều 2 điểm P(-1;2), Q(5;4) c) trong mp tọa độ Oxy cho điểm B(2;0) và đường thẳng delta:3x-y-2=0....

  Diễn đàn: Tích vô hướng của hai vectơ và ứng dụng

  28 Tháng ba 2020 lúc 05:41
 4. caophatlung@gmail.com đã đăng chủ đề mới.

  Toán 10 Phương trình đường thẳng

  a)Cho đường thẳng d:x-2y+3=0 và điểm M(-1;2). Viết phương trình đường thẳng delta đối xứng với d qua M b) viết pt đường thẳng a đi qua M(2;5) và cách đều 2 điểm P(-1;2), Q(5;4) c) trong mp tọa độ Oxy cho điểm B(2;0) và đường thẳng delta:3x-y-2=0....

  Diễn đàn: Tích vô hướng của hai vectơ và ứng dụng

  27 Tháng ba 2020 lúc 13:14
 5. caophatlung@gmail.com đã đăng chủ đề mới.

  Vật lí 10 Động lượng

  Một viên đạn 1kg đang bay thẳng đứng lên trên với vt 250m/s thì nổ thành 2 mảnh có khối lượng bằng nhau. Tìm hướng và độ lớn vận tốc mảnh 1 biết mảnh 2 bay với vận tốc 500m/s theo phương lệch góc 60° so với phương thẳng đứng, hướng: a) lên phía...

  Diễn đàn: Các định luật bảo toàn

  27 Tháng ba 2020 lúc 13:05
 6. caophatlung@gmail.com đã đăng chủ đề mới.

  Toán 10 Phương trình đường thẳng

  a)Cho tam giác ABC biết A(1;4), B(3;-1), C(6;2). Lập phương trình tổng quát của đường thẳng chứa đường cao AH của tam giác ABC; lập phương trình tổng quát của đường thẳng chứa trung tuyến AM của tam giác ABC b)trong mp tọa độ Oxy cho tam giác ABC...

  Diễn đàn: Tích vô hướng của hai vectơ và ứng dụng

  25 Tháng ba 2020 lúc 16:15
 7. caophatlung@gmail.com đã Thích bài viết của Phạm Xuân Hoàng Long trong chủ đề Toán 10 Phương trình đường thẳng.

  a, vì 2 đường thảng song song nên VTPT đường này cũng là của đường kia => VTPT của d =(3;5) => phương trình tổng quát của d: 3x + 5y +23=0 b, 2 đường thẳng vuông góc thì VTCP đường này là VTPT đường kia => VTPT của d = VTCP của đường thẳng...

  upload_2020-3-23_20-25-53.png 25 Tháng ba 2020 lúc 07:07
 8. caophatlung@gmail.com đã đăng chủ đề mới.

  Toán 10 Phương trình đường thẳng

  a)Viết pt tổng quát của đường thẳng d đi qua M(-1;-4) và song song với đường thẳng 3x+5y-2=0 b)Viết pt tổng quát của đường thẳng d đi qua N(1;1) và vuông góc với đường thẳng 2x+3y+7=0 c)Viết pt đường trung trực của cạnh AB trong tam giác ABC biết...

  Diễn đàn: Cung, góc và công thức lượng giác

  23 Tháng ba 2020
-->