buingocbao76@gmail.com's Recent Activity

 1. buingocbao76@gmail.com đã Thích bài viết của Con Cá trong chủ đề Toán 9 [Lớp 9] Bất đẳng thức.

  1/ Với mọi số dương có a+b\geq 2\sqrt{ab}\Leftrightarrow \frac{a+b}{2}-\sqrt{ab}\geq 0 Chọn bộ số (a;b) thỏa a>b>0 là (3;2) Ta có \frac{a-b^2}{8b}=\frac{3-4}{8.2}< 0 Vậy Bạn ghi lộn đề

  18 Tháng mười 2019 lúc 23:44
 2. buingocbao76@gmail.com đã Thích bài viết của ankhongu trong chủ đề Toán 9 [Lớp 9] Bất đẳng thức.

  Ở bài 1 hình như bạn quên nhân a với 4b kìa, với cả a ở VT bạn chuyển đi đâu thế ?

  18 Tháng mười 2019 lúc 23:42
 3. buingocbao76@gmail.com đã trả lời vào chủ đề Toán 9 [Lớp 9] Bất đẳng thức. Có thể có bài viết thêm trong chủ đề.

  Xin lỗi nha, mình sửa lại rồi đó:rolleyes::D:rolleyes:

  18 Tháng mười 2019 lúc 23:01
 4. buingocbao76@gmail.com đã đăng chủ đề mới.

  Toán 9 [Lớp 9] Hình học

  Cho hình vuông ABCD có cạnh là a. Gọi O là giao của 2 đường chéo AC và BD. Lấy điểm E thuộc cạnh BC sao cho BE = 0,5.EC. Gọi M là giao của AE và CD. Trên tia đối của DC lấy điểm I sao cho DI=BE. a, Chứng minh:...

  Diễn đàn: Thảo luận chung

  17 Tháng mười 2019 lúc 23:09
 5. buingocbao76@gmail.com đã đăng chủ đề mới.

  Toán 9 [Lớp 9] Bất đẳng thức

  Bài 1: Chứng minh bất đẳng thức sau: \frac{a+b}{2}-\sqrt{ab} < \frac{(a-b)^2}{8b} với a>b>0 ( Có đôi hướng dẫn mình nhận được là dùng phương pháp biến đổi tương đương, mọi người theo phương pháp đó mà làm cho nhanh);););) Bài 2: Cho x,y,z...

  Diễn đàn: Thảo luận chung

  17 Tháng mười 2019 lúc 23:01
 6. buingocbao76@gmail.com đã Thích bài viết của Tiến Phùng trong chủ đề Toán 9 [Lớp 9] Giải phương trình.

  a. liên hợp ở mẫu: \frac{4+2\sqrt{4-x^2}}{2x}\sqrt{2}<=>2+\sqrt{4-x^2}=\sqrt{2}x<=>8-x^2+4\sqrt{4-x^2}=2x^2<=>16(4-x^2)=(3x^2-8)^2 Đăt x^2=t \geq 0 thì được pt bậc 2 của t

  17 Tháng mười 2019 lúc 22:53
 7. buingocbao76@gmail.com đã đăng chủ đề mới.

  Toán 9 [LỚp 9] Bất đẳng thức

  Cho a,b,c là các số thực dương thỏa mãn: abc=1 Chứng minh: \frac{1}{ab+a}+\frac{1}{bc+b}+\frac{1}{ca+c}\geq \frac{3}{2}

  Diễn đàn: Thảo luận chung

  14 Tháng mười 2019 lúc 23:14
 8. buingocbao76@gmail.com đã trả lời vào chủ đề Toán 9 [Lớp 9] Giải phương trình. Có thể có bài viết thêm trong chủ đề.

  Câu a liên hợp thế nào được đây bạn

  13 Tháng mười 2019
-->