buingocbao76@gmail.com's Recent Activity

 1. buingocbao76@gmail.com đã đăng chủ đề mới.

  Hóa 9 [Lớp 9] H2SO4 đặc nóng

  cho Al2O3, Cu,CuO, Cu2O, CaCO3, CuOH, Fe(OH)2, Fe(OH)3, FeO, Fe2O3,FeS, FeSO3, C, P, CO. Chất nào tác dụng với H2SO4 đặc nóng

  Diễn đàn: Thảo luận chung

  25 Tháng sáu 2019 lúc 08:45
 2. buingocbao76@gmail.com đã đăng chủ đề mới.

  Hóa 9 [Lớp 9] Bài toán NaOH tác dụng với CO2

  cho 1,12 (l) CO2 tác dụng với 100 (g) dung dịch NAOH 4%. Tính khối lượng muối thu được

  Diễn đàn: Thảo luận chung

  25 Tháng sáu 2019 lúc 08:36
 3. buingocbao76@gmail.com đã trả lời vào chủ đề Toán 8 [Lớp 8] GTLN. Có thể có bài viết thêm trong chủ đề.

  À, mình muốn mọi người xem cách mình làm đúng không thôi

  25 Tháng sáu 2019 lúc 08:27
 4. buingocbao76@gmail.com đã trả lời vào chủ đề Toán 8 [Lớp 8] GTLN. Có thể có bài viết thêm trong chủ đề.

  9x^{2}\geq 0 3-9x^{2}-4xy-4y^{2} A= 3-10x^{2}-4xy-4y^{2} =3-9x^{2}-x^{2}-4xy-4y^2 =3-9x^2-(x^2+4xy+4y^2) =3-9x^2-(x+2y)^2 Do 9x^{2}\geq 0 (x+2y)^{2}\geq 0 => 9x^{2}+(x+2y)^{2}\geq 0 =>-9x^{2}-(x+2y)^2\leq 0 => 3-9x^{2}-(x+2y)^2\leq...

  23 Tháng sáu 2019 lúc 08:19
 5. buingocbao76@gmail.com đã đăng chủ đề mới.

  Toán 8 [Lớp 8] GTLN

  Tìm GTLN của biểu thức sau: A= 3-10x^{2}-4xy-4y^{2}

  Diễn đàn: Đại số

  23 Tháng sáu 2019 lúc 08:13
 6. buingocbao76@gmail.com đã có avatar mới.

  22 Tháng sáu 2019 lúc 08:21
-->