B.N.P.Thảo's Recent Activity

  1. B.N.P.Thảo left a message on Thái Vũ Minh's profile.

    Chào. A nhon

    20 Tháng mười 2019 lúc 21:17
  2. B.N.P.Thảo đã trả lời vào chủ đề Vui cười KHI HAI NGƯỜI MUỐN LÀM QUEN LẠI Ở LỚP CHUYÊN VĂN(PHẦN 2). Có thể có bài viết thêm trong chủ đề.

    Trần Bình Trọng

    20 Tháng mười 2019 lúc 20:51
-->