azura.'s Recent Activity

  1. azura. đã trả lời vào chủ đề Văn Nếu các nhân vật văn học tham gia diễn đàn...?. Có thể có bài viết thêm trong chủ đề.

    Theo em hai nhân vật được nhắc đến là A Phủ và Mị ạ.

    17 Tháng mười 2021 lúc 21:24