Members Following ARMY of BangTan

 1. hoadienviiris

  Học sinh, Nữ
  Bài viết:
  92
  Đã được thích:
  74
  Điểm thành tích:
  36
 2. Mim Mochi

  Học sinh, Nữ, 15
  Bài viết:
  67
  Đã được thích:
  86
  Điểm thành tích:
  46
 3. Minji's Ami's

  Học sinh, Nữ, 15
  Bài viết:
  65
  Đã được thích:
  75
  Điểm thành tích:
  46
 4. Nhược Vy

  Học sinh, Nữ
  Bài viết:
  39
  Đã được thích:
  18
  Điểm thành tích:
  21
 5. thaoktp@pvi.com.vn

  Học sinh mới, Nữ, 13
  Bài viết:
  0
  Đã được thích:
  25
  Điểm thành tích:
  5
-->