anlong6@gmail.com's Recent Activity

 1. anlong6@gmail.com commented on Tungtom's profile post.

  Sorry

  18 Tháng chín 2019 lúc 22:22
 2. anlong6@gmail.com commented on Tungtom's profile post.

  à nhầm người theo dõi và đang theo dõi:p

  18 Tháng chín 2019 lúc 22:21
 3. anlong6@gmail.com commented on Tungtom's profile post.

  Sao vẫn 100? thôi còn 99

  18 Tháng chín 2019 lúc 22:20
 4. anlong6@gmail.com commented on Tungtom's profile post.

  Ớ em theo dõi rồi mà(Vừa lúc nãy) :v

  18 Tháng chín 2019 lúc 22:19
 5. anlong6@gmail.com commented on Tungtom's profile post.

  :v số đẹp, 101 rồi

  18 Tháng chín 2019 lúc 22:18
 6. anlong6@gmail.com commented on anlong6@gmail.com's profile post.

  Good bye my friend

  18 Tháng chín 2019 lúc 22:17
 7. anlong6@gmail.com commented on anlong6@gmail.com's profile post.

  á chà chà

  18 Tháng chín 2019 lúc 22:16
 8. anlong6@gmail.com commented on anlong6@gmail.com's profile post.

  á hahaha

  18 Tháng chín 2019 lúc 22:15
 9. anlong6@gmail.com commented on Tungtom's profile post.

  :'<

  18 Tháng chín 2019 lúc 22:15
 10. anlong6@gmail.com commented on anlong6@gmail.com's profile post.

  Tung commented

  18 Tháng chín 2019 lúc 22:13
 11. anlong6@gmail.com commented on Tungtom's profile post.

  Giận rồi ư? :eek: oh no :confused:

  18 Tháng chín 2019 lúc 22:13
 12. anlong6@gmail.com commented on anlong6@gmail.com's profile post.

  a moment later

  18 Tháng chín 2019 lúc 22:11
 13. anlong6@gmail.com liked Tungtom's post on anlong6@gmail.com's profile.

  .

  18 Tháng chín 2019 lúc 22:10
 14. anlong6@gmail.com commented on Tungtom's profile post.

  Là cái gì?

  18 Tháng chín 2019 lúc 22:10
 15. anlong6@gmail.com commented on anlong6@gmail.com's profile post.

  á hahaha @Tungtom

  18 Tháng chín 2019 lúc 22:10
-->