anhtrung.hmai's Recent Activity

 1. anhtrung.hmai đã đăng chủ đề mới.

  Toán 7 Tìm x

  Đề bài: tìm x thuộc z thỏa mãn: a) x^2+6x-7 < 0 b) x^2-3x+2 > 0 c) x^2 + 12x -13 bé hơn hoặc = 0

  Diễn đàn: Đại số

  6 Tháng sáu 2020 lúc 21:07
 2. anhtrung.hmai đã đăng chủ đề mới.

  Toán 7 Hình học

  Mọi người giúp mình làm bài này với ạ, mình đang cần gấp! [ATTACH]

  IMG_20200604_183123.jpg

  Diễn đàn: Hình học

  4 Tháng sáu 2020 lúc 18:34
 3. anhtrung.hmai đã đăng chủ đề mới.

  Toán 7 Số nguyên tố

  mn giúp mình làm bài ày với ạ! Trong dãy số tự nhiên có thể tìm đc 2002 số tự nhiên liên tiếp nhau trong đó k có số nào là số nguyên tố đc hay k?

  Diễn đàn: Đại số

  2 Tháng sáu 2020 lúc 18:15
-->