Quang8dxd's Recent Activity

 1. Quang8dxd đã Thích bài viết của Nguyễn Thị Ngọc Bảo trong chủ đề Địa 10 Gia tăng tự nhiên.

  Gia tăng tự nhiên có ý nghĩa lớn đối với tình hình dân số. - Là động lực để phát triển dân số. - Dựa vào tỉ suất sinh thô và tử thô, ta biết được tương quan giữa số lượng về trẻ em sinh ra và số người chết, dân số già hay dân số trẻ - Tính và...

  17 Tháng một 2020 lúc 22:10
 2. Quang8dxd đã Thích bài viết của Mộc Nhãn trong chủ đề Toán 9 Tứ giác nội tiếp.

  Dễ thấy: ABEH nội tiếp \Rightarrow \widehat{HBE}=\widehat{HAE} Lại có: \widehat{HCE}+\widehat{HCI}+\widehat{ICD}=90^o Mà \widehat{HCE}=\widehat{HDE}(HECD nội tiếp);\widehat{ICD}=\widehat{IDC}(do IC=ID=\frac{1}{2}DE)=\widehat{BAC}\Rightarrow...

  15 Tháng một 2020
 3. Quang8dxd đã Thích bài viết của Mộc Nhãn trong chủ đề Toán 9 Min-Max.

  D=a^{2000}+a^{14}+\frac{2014}{a}=a^{2000}+a^{14}+\underset{2014 số}{\underbrace{\frac{1}{a}+\frac{1}{a}+...+\frac{1}{a}}}\geq 2016\sqrt[2016]{a^{2000}.a^{14}.\underset{2014}{\underbrace{\frac{1}{a}.\frac{1}{a}...\frac{1}{a}}}}=2016 Dấu "=" xảy...

  15 Tháng một 2020
-->