oppataehyung's Recent Activity

  1. oppataehyung đã đăng chủ đề mới.

    Toán 10 Toán 10

    Các giá trị m để tam thức f(x)=x^2-(m+2)x+8m+1) đổi dấu 2 lần

    Diễn đàn: Bất đẳng thức. Bất phương trình

    23 Tháng một 2020 lúc 22:15
-->