G-11F's Recent Activity

 1. G-11F đã trả lời vào chủ đề Hóa 10 Tìm R. Có thể có bài viết thêm trong chủ đề.

  Hợp chất cao nhất của R với Oxi là RO_3\Rightarrow Hóa trị cao nhất với Hidro là 2 \Rightarrow CTCT với Hidro là RH_2 có %M_{R}=\frac{M_R}{M_R+2}.100=94,12%\Rightarrow M_{R}\approx 32(dvC)\Rightarrow R là Lưu huỳnh (S)

  28 Tháng mười một 2020 lúc 19:28
 2. G-11F đã có avatar mới.

  25 Tháng mười một 2020 lúc 21:16
 3. G-11F đã có avatar mới.

  23 Tháng mười một 2020 lúc 20:12
 4. G-11F updated cover
  G-11F

  23 Tháng mười một 2020 lúc 20:09
 5. G-11F đã trả lời vào chủ đề Vật lí 9 thời gian 1 vđv chạy. Có thể có bài viết thêm trong chủ đề.

  v_{tb}=\frac{10+9+8+7+6+5+4+3+2+1+0}{11}=5(m/s) quãng đường chạy được là S = 10 . 11 = 110 (m) Vậy t=\frac{110}{5}=22(s)

  22 Tháng mười một 2020
 6. G-11F đã Thích bài viết của Nguyễn Linh_2006 trong chủ đề Hóa 11 Cân bằng phương trình.

  Cân bằng theo pp electron mà nhỉ? Ghi luôn kết quả như này lên mạng cho nhanh =)) Mình làm 1 số VD còn mấy PT khác bạn làm tương tự nha ^^ _________________ a. Zn^{0} + NaOH + KN^{+5}O_3 \rightarrow K_2Zn^{+2}O_2 + Na_2Zn^{+2}O_2 + N^{-3}H_3 +...

  22 Tháng mười một 2020
 7. G-11F đã trả lời vào chủ đề Hóa 8 Tìm CTHH và tính số phân tử. Có thể có bài viết thêm trong chủ đề.

  n_Cu=\frac{32}{64}=0,5(mol) PT: CuO + H_2 \overset{t^o}{\rightarrow} Cu + H_2O ___________0,5____0,5 Pt:2X + 6HCl \rightarrow 2XCl_3 + 3H_2 __\frac{1}{3}_______________________0,5 \Rightarrow M_X=\frac{9}{\frac{1}{3}}=27\Rightarrow X:Al

  22 Tháng mười một 2020
 8. G-11F đã trả lời vào chủ đề Hóa 11 Cân bằng phương trình. Có thể có bài viết thêm trong chủ đề.

  a) 8Zn + 14NaOH + 2KNO_3 \rightarrow K_2ZnO_2 + 7Na_2ZnO_2 + 2NH_3 + 4H_2O b) 3FeO + 10HNO_3 \rightarrow NO + 5H_2O + 3Fe(NO_3)_3 d) FeS_2 + 8HNO_3 → Fe(NO_3)_3 + 5NO + 2H_2SO_4 + 2H_2O e) P + 5HNO_3 \rightarrow 5NO_2 + H_3PO_4 + H_2O f) 3Fe_xO_y...

  22 Tháng mười một 2020
-->