Sweetdream2202's Recent Activity

 1. Sweetdream2202 đã trả lời vào chủ đề Toán 12 Cách biến đổi. Có thể có bài viết thêm trong chủ đề.

  -ln\frac{e+1}{e} + ln2=-(ln\frac{e+1}{e} + ln\frac{1}{2})=-ln\frac{e+1}{2e}

  22 Tháng một 2020 lúc 00:26
 2. Sweetdream2202 đã trả lời vào chủ đề Toán 10 LƯỢNG GIÁC. Có thể có bài viết thêm trong chủ đề.

  1. a. =\frac{1}{2}sin\frac{\pi}{12}.cos\frac{\pi}{12}.cos\frac{\pi}{6}=\frac{1}{4}sin\frac{\pi}{6}.cos\frac{\pi}{6}=\frac{1}{8}sin\frac{\pi}{3} b. =cos^215-sin^215=sin30 2. a chia tử và mẫu cho cosa, b chia cho cos^2a

  22 Tháng một 2020 lúc 00:14
 3. Sweetdream2202 đã trả lời vào chủ đề Toán 10 Biến đổi lượng giác. Có thể có bài viết thêm trong chủ đề.

  2. sin\frac{7\pi}{8}=-sin\frac{\pi}{8}. tuowng tự với 2 cái ở giữa, suy ra A=2sin^2\frac{\pi}{8}+2sin^2\frac{3\pi}{8}. Mà sin(3pi/8)=cos(pi/8), suy ra A=2

  22 Tháng một 2020 lúc 00:08
 4. Sweetdream2202 đã trả lời vào chủ đề Toán 6 Tìm các số tự nhiên. Có thể có bài viết thêm trong chủ đề.

  chia hết cho 5 thì tận cùng phải là 5 hoặc 0. tận cùng là 0, giả sử số đầu tiên là 2a thì số thứ 2 là a. với 1<=a<=4 ta có 2a+a phải chia hết cho 9 => a=3 => số 630 tận cùng là 5, giả sử số thứ 2 là a thì số đầu tiên là 2a-5, với 3<=a<=7 ta có...

  19 Tháng một 2020 lúc 21:52
 5. Sweetdream2202 đã trả lời vào chủ đề Toán 10 Tìm m. Có thể có bài viết thêm trong chủ đề.

  câu 1 chắc là (\frac{x_1}{x_2})^2+(\frac{x_2}{x_1})^2 nhỉ. <=>(\frac{x_1}{x_2}+\frac{x_2}{x_1})^2> 9<=>|\frac{x_1}{x_2}+\frac{x_2}{x_1}|>3<=>|\frac{(x_1+x_2)^2-2x_1x_2}{x_1x_2}|>3 ròi dùng viet.

  19 Tháng một 2020 lúc 21:41
-->